Prodané .cz domény 19. – 25. ?ervence 2021

404m.com, 25. července 2021 ve 23:42:08, 0x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je ex24.cz, která se po 13 p?íhozech vydražila za 2.222 CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se objevil obsah v roce 2011. M?l se na ní nacházet exeku?ní monitoring. V roce 2017 došlo k rebrandingu a p?esm?rování domény.  Doména má celkem 13 zp?tných odkaz? z 8 domén. Moc využití m? nenapadá. ?íslo 24 je spojeno s nep?etržitým provozem. EX se…

FOMO efekt a investování

404m.com, 25. července 2021 ve 00:41:20, 0x přečteno

FOMO je zkratka, která pochází z anglického Fear Of Missing Out (?esky strach z promeškání p?íležitosti). Podle wikipedie se jedná o úzkost zp?sobenou pocitem, že vám utíká zajímavá p?íležitost. Osobn? jsem na toto slovo narazil teprve tento rok, kdy jsem objevil “investi?ní” komunity jako Wall Street Bets. Ovšem i tam se používalo celkem z?ídka. Kde je však na denním po?ádku jsou kryptom?ny. Vzhledem k tomu, jak moc za?ínají retailový investo?i ovliv?ovat n?které akcie, bychom mu m?li v?novat pat?i?nou pozornost. Ostatn? jsou to práv? oni kdo se ?asto ú?astní ?ady “pump”. FOMO pocit p?i investování…

Jak zajímavá je doména .design?

404m.com, 21. července 2021 ve 01:21:13, 0x přečteno

Tento m?síc jsem obdržel n?kolik dotaz? ohledn? domény .design a zdali bych jí nep?idal na volnedomeny.xyz. Všiml jsem si také, že se probírá v n?kterých skupinách na Facebooku. Zvýšený zájem o ní z?ejm? zp?sobila propagace ze strany ?eské hostingové jedni?ky Wedos, který se od zá?í minulého roku postupn? zam??il na nTLD. Od ?ervna má .design za ak?ní cenu 139 CZK bez DPH a jede reklamu na ní p?es sociální sít?. Wedos zmínil, že domény .design je p?ekvapili a zákazníci je kupují. Pokud budeme vycházet ze statistik ntldstats.com pro ?eskou republiku, tak…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2021

cn130.com, 18. července 2021 ve 00:48:29, 1x přečteno

Je zajímavé, že na špi?ce v po?tu registrací jsou dv? cizí firmy. Ascio Technologies inc. poskytuje registrátorské služby mnoha hosting?m, které nemají ICANN akreditaci a nemohou tak p?ímo registrovat .com, .net a nTLD. Nicmén? CZ.NIC…

Dvoupísmenná doména ee.com prodána za 1,35M USD

404m.com, 16. července 2021 ve 00:52:41, 0x přečteno

Máme tu další velký prodej domény za sedmimístnou ?ástku. Tentokrát se jedná o vzácnou dvoupísmennou com doménu ee.com, za kterou dal kupec 1,35M USD. Vyjednávání p?itom nebyla v?bec jednoduchá a trvala n?kolik let. O prodej domény se postaral broker Mark Thomas z VIP Brokerage  a John Mauriello z DomainAssets.com. John se snažil domluvit obchod n?kolik let. Nakonec v roce 2018 spojil síly s Markem a dotáhli prodej k úsp?šnému konci. Doménu si za 1,35M USD koupil kupec z ?íny, což asi nikoho nep?ekvapí, práv? tam totiž mí?í v?tšina dvou a trojznakových .com domén. Po?et dvoupísmenných .com domén…

Prodané .cz domény 5. – 11. ?ervence 2021

404m.com, 11. července 2021 ve 22:49:35, 0x přečteno

Tento týden se na dAukce dražila dvouznaková doména oh.cz. Jednalo se o uživatelskou aukci. Nakonec se po 49 p?íhozech vyšplhala cena na 86,5K CZK 61K CZK (p?vodní kupující nakonec…

Doména eBike.com prodána za 1.008.900 USD

404m.com, 8. července 2021 ve 23:44:33, 0x přečteno

Spole?nost Buckley Media Group, která se zabývá zprost?edkováním prodeje domén oznámila další velký prodej tohoto roku. Pro svého klienta prodala doménu eBike.com za 1.009.800 USD. Kupcem je n?mecká spole?nost Robert Bosch GmbH, která…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

404m.com, 6. července 2021 ve 01:19:55, 0x přečteno

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní…

Prodané .cz domény 28. ?ervna – 4. ?ervence 2021

404m.com, 4. července 2021 ve 23:58:40, 0x přečteno

Za?ali nám prázdniny a s nimi i výrazn? klesla aktivita lidí na internetu. Všichni cht?jí být venku a užívat. Dohnat to, co bylo za poslední rok zakázané. Tento trend za?al už v ?ervnu, ale te? je to opravdu extrém. Samoz?ejm? domény vzhledem k ochranné lh?t? expirují po?ád a kdo chce dopl?ovat své portfólio tak musí sledovat expirované domény a aukce. Bohužel na aukcích není znát, že by se n?co extra d?lo. Nejdražší prodanou .cz doménou byla ustnipece.cz, která se na dAukce vydražila za 1,9K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se nacházel od roku 2013 e-shop zam??ený na…

Vaše .cz domény na prodej CX. (max 20K CZK)

404m.com, 2. července 2021 ve 15:01:40, 2x přečteno

Máme tu prázdniny a to platí i o domainingu, tedy pokud zrovna nechytáte ?erstv? smazané domény :) I tak dle tradice první pátek v m?síci pat?í nabídce Vašich .cz domén. Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad?…

Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

404m.com, 1. července 2021 ve 23:27:30, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami a shortování. ?erven za?al dob?e. Prodal jsem se ziskem…

Prodané .cz domény 21. – 27. ?ervna 2021

404m.com, 27. června 2021 ve 23:58:11, 1x přečteno

Dneska se zve?ejn?ní ?lánku trochu protáhlo, protože @DoménovýRobot m?l ve front? kolem 500 domén na prov??ení. Nakonec z nich vybral následující kousky, kterým hrozí p?íští týden smazání. A ud?lal jsem to znovu. Po investování do SPAC, který uvede na trh Rocket Lab, jsem neovládl mé já, které zbož?uje SCI-FI a investovat do dalšího vesmírného pr?kopníka spole?nosti…

Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

404m.com, 26. června 2021 ve 02:25:32, 0x přečteno
Tak jsem neodolal a koupil SPAC $HOL, který p?ivede spole?nost Astra

Minulý týden jsem p?ikoupil do mého Rostoucího portfólia SPAC $VACQ. Pokud vše p?jde podle plánu tak na akciový trh p?ivede spole?nost Rocket Lab, která je dvojkou v komer?ních vesmírných letech. Rocekt Lab je slibná spole?nost, která už do vesmíru léta, má domluvenou spolupráci s NASA, což jí proslaví a chce spustit i satelity jako službu. Spole?n? s ní p?es SPAC $HOL vstoupí na trh i Astra, která se chce specializovat na vynášení satelit?. Na rozdíl od Rocket Lab…

Bude doména ass.com prodána za 6M USD?

404m.com, 24. června 2021 ve 23:12:19, 0x přečteno

Jeden z nejznám?jších domainer? Rick Schwartz prozradil na svém Twitter ú?tu, že domluvil prodej domény ass.com za 6M USD + poplatky. Prozatím m?že prozradit pouze, že je podepsána smlouva ovšem ne k ?emu doménu bude použita. To oznámí až na Svátek práce, který se v USA bude tento rok slavit až 6. zá?í. V každém p?ípad? pokud by se doména prodala skute?n? za 6M USD,…

Dalsi stroje online v cervnu

podnikanivusa.com, 22. června 2021 ve 22:55:33, 1x přečteno

Puvodne jsem myslel, ze v cervnu uz vytezim jeden bitcoin mesicne. V druhe polovine mesice se mela zapojit dalsi vetsi objednavka. Ale vse se urychlilo. Mam ty nove stroje uz online.  Tentokrat to jsou Canaan Avalon 1166pro 81 TH. Mam je uz vyzkousene z predchozi objednavky a mam pocit, ze lepe odolovaji teplu nez Antminer S19 Pro.  Jak zacina na severni polokouli teplo, tak pribyvaji problemy, ze se stroje kratkodobe prehrivaji a vypinaji. Ne porad, ale staci se podivat na statistiky, kdyz se…

Prodané .cz domény 14. – 20. ?ervna 2021

404m.com, 20. června 2021 ve 23:58:14, 1x přečteno

Jen jedna doména se prodala za zajímavou ?ástku a to partybox.cz za 2.099 CZK na dAukce. Tato doména se však už v kv?tnu prodala na dAukce za 11K CZK. Bohužel nevím jestli se jedná o opakovanou aukci, protože kupec nakonec nezaplatil. Tento týden jsem se v?noval hlavn? investování a k…

Nový p?ír?stek v dividendovém portfóliu Barrick Gold ($GOLD)

404m.com, 19. června 2021 ve 00:41:47, 0x přečteno
Nový p?ír?stek v dividendovém portfóliu Barrick Gold ($GOLD)

Americká centrální banka ve st?edu (16.06.2021) nezvedla úrokové sazby. To vedlo ve ?tvrtek k pádu akcií spole?ností t?žících zlato. Samoz?ejm? se o tom hodn? psalo a jeden takový ?lánek jsem si p?e?etl. Zkusil jsem na ty akcie kouknout a celkem m? to zaujalo. Navíc n?které spole?nosti platí i zajímavé dividendy. Vzhledem k tomu, že už d?íve jsem p?emýšlel investovat do spole?ností t?žících zlato z d?vodu diverzifikace, tak jsem dnes hledal o tomto odv?tví více informací. No a nakonec i jeden titul p?idal to mého dividendového portfólia. Pokud budete hledat informace o investování, tak na zlato narážíte…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

cn130.com, 18. června 2021 ve 01:59:47, 0x přečteno

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména .eu na 10 let za 10 EUR. P?ijde mi škoda, že tuto akci d?lají jedni a ti samí. Akreditovaných registrátor? .eu domén tu máme hodn?. Navíc kdo si koupí .eu doménu na 10 let a k tomu webhosting, tak m?že být celkem bonitní klient, co se pár let zdrží. HostingSolutions spustili sv?j provozní systém. Dávají 10 % na Cloud a VPS a 20 % na hostingy. Provize je i z prodloužení u…

Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

404m.com, 16. června 2021 ve 01:45:10, 0x přečteno
Díky SPAC $VACQ si m?žete po?ídit dvojku v aerokosmickém pr?myslu Rocket Lab

Když jsem v mém seznamu SPAC s definitive agreement našel $VACQ, tak jsem s nadšením ?etl jejich prezentaci a dohledával videa. Necht?lo se mi v??it, že existuje další úsp?šná spole?nost, která d?lá do vesmírných let?. Rocket Lab za sebou už má ?adu úsp?šných start? a velké plány. Samoz?ejm? jsem si ?íkal, jestli má šanci obstát v konkurenci jedni?ky SpaceX, která má daleko v?tší kapitál, ale celý aerokosmický pr?mysl je tak velký a rychle roste, že prostor pro dalšího hrá?e se ur?it? najde. Co p?ed m? pár m?síci odradilo od investování bylo, že se…

Prodané .cz domény 7. – 13. ?ervna 2021

404m.com, 13. června 2021 ve 23:58:10, 0x přečteno

Vypadá to že už nám opravdu za?ínají prázdniny. Letošní ?erven je takový menší ?ervenec. Klesá aktivita na internetu, ale i prodej domén se z?ejm? p?epnul na prázdninový mód. Tento týden byl pouze jeden zajímavý prodej. Doména…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio