Landing page: Co je a 3 druhy významu?

patrikpilous.cz, 12. května 2024 ve 11:27:14, 4x přečteno
Landing page: Co je a 3 druhy významu?

Landing page je synonymem pro vstupní stránku. Jedná se o samostatnou stránku webu s unikátní url, na kterou mohou potenciální zákazníci p?ijít po kliknutí z e-mailu, placené reklamy reklamy, banneru, organického vyhledávání, p?ímo, ze sociálních sítí nebo jiného digitálního místa. A cílem landing page je nej?ast?ji tyto p?ivedené uživatele zkonvertovat na zákazníky.

1. V užším slova smyslu je landing page stránka webu sloužící ke konverzi. Jedná se tak o typ obsahu, který se snaží uživatele p?ímo zkonvertovat – získat kontakt, e-mail, nákup ?i zájem. V tomto užším slova smyslu není landing page nap?íklad stránka s ?lánky na blogu, slovníkem pojm?, o nás ?i ?asto kladenými otázkami.

?? P?íkladem landing page pro tuto užší formu je nap?íklad má landing page na SEO konzultanta, kde je cílem p?esv?d?it uživatele o mých schopnostech, aby mi zanechal lead (poptávku).

2. V SEO se ale spíše setkávám s tím, že v?tšina lidí bere jakoukoliv stránku, která má ambici agregovat návšt?vnost nazývat jako landing page. Je pravda, že i na blogu se dá prodávat a nejen informovat. Nap?íklad p?i analýze klí?ových slov se jedná o stránky, které jsou p?i?azeny k jednotlivým klí?ovým slov?m ?i frázím.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

Rozdílný přístup vyhledávačů přináší zajímavé paradoxy

Dneska jsem zrovna koukal jak si vede nejnovější minisites a jak by jsem mohl optimalizovat do budoucna celý proces budování minisite, včetně…

Jak a proč tvořit Facebook Fan Page – díl 3.

V předchozích dvou článcích (první a druhý) jsme řešili, jak vůbec postupovat a zároveň čemu se při tvorbě Facebook Fan Page,…


Komentáře

(nezobrazuje se)