Elon údajn? neplatí nájem za kancelá?e Twitteru

podnikanivusa.com, 1. května 2024 ve 16:28:36, 3x přečteno

V dalším kroku p?estal platit nájemné za hlavní sídlo Twitteru v San Franciscu, což vedlo k právním spor?m. Chápu to tak, že pro Elona je to jen vyjednávací pozice. Pro? mít obrovské kancelá?e, když propustil 80 % zam?stnanc?? A co s tím te? m?že majitel nad?lat? M?že Twitter vyhodit a z?stane mu prázdná budova. Nebo bude donucen se domluvit a dostávat t?eba jen 20 % nájmu. Což je v dnešním klimatu, kdy kancelá?ské budovy zejí prázdnotou, ur?it? lepší než nic.

Je to naprosto brutální a tvrdá business taktika. Ale podle m? jediná možná, aby p?ežil a posunul se dál. P?emýšlím, jestli bych takto dokázal jednat, nebo jsem na to moc m?kký. T?žko ?íct. Možná ano, když je ?lov?k zatla?ený do kouta, najde sílu d?lat v podstat? cokoliv. Je to zajímavá business lekce. Necht?l bych být majitelem té budovy. Protože žádný další nájemník v ?ad? nestojí, aby podepsal novou smlouvu o pronájmu.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ?ervence – 13. srpna 2023

Minulý týden jsem byl po 4 letech na dovolené s rodinou, tak jsem týdenní p?ehled napsat nemohl. D?ti m? vy?ídili a na domény už jsem nem?l…

Milionová odm?na za dopadení majitele bitcoinové pen?ženky

Dneska m? p?ekvapil tweet od Iva Luka?ovi?e, kde se postavil vydírání vypásáním odm?ny. V krátkosti n?kdo v roce 2021 nahlásil bombu v budov?…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…


Komentáře

(nezobrazuje se)