Post?ehy a zajímavosti z SEOlogeru naživo 2024

patrikpilous.cz, 20. května 2024 ve 11:24:34, 4x přečteno
Post?ehy a zajímavosti z SEOlogeru naživo 2024

SEOloger je pro m? propojení p?íjemného s užite?ným. Vým?na zábavných pracovních historek, inspirace, poznávání nových lidí, setkání s t?mi známými, p?ednášky, procházky v p?írod? a wellness. A jaký byl letos program?

Startovací p?ednáška byla od Davida Grudla N?co hustého a chytrého o Chat GPT. ChatGPT využívám na každodenní bázi, ovšem spíše jako asistenta na rozší?ení perspektivy ?i rešerši. Nepouštím se do žádných v?tších akcí a napojování. Dále mám n?kolik svých oblíbených prompt? a to je vše.

Zásadní pro m? bylo z této p?ednášky vysv?tlení neuronových sítí a geneze ChatuGPT. P?ednáška mi skv?le propojila n?které souvislosti, ale hlavn? m? nabila nadšením se do toho pono?it zase o trochu více a zkoumat large language modely z jiného úhlu.

Z dopl?ova?e dokáže ChatGPT-3.5 následovat instrukce. To je nejv?tší zm?na oproti p?edchozím model?m, které vycházely pouze z pravd?podobnosti a snažily se dopl?ovat další nejpravd?podobn?jší slovo.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

5 v?cí, co jsem si odnesl ze SEOlogeru naživo 2023

Na SEOloger 2023 jsem se t?šil již od minulého, pro m? prvního, ro?níku. To i p?es to, že SEO v sou?asnosti není mým hlavním zájmem. Jedná…

M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru…

Jak je to s t?mi Pay Per Post systémy? Opravdu je Google nemá rád?

Nedávno jsem napsal další ?lánek o PRyardu. Objevilo se op?t pár dotaz? a komentá?? k celému konceptu Pay Per Post. Asi nejzajímav?jší mi…


Komentáře

(nezobrazuje se)