Thajsko, Bali: Tipy, práce a zážitky

patrikpilous.cz, 11. dubna 2024 ve 09:36:46, 4x přečteno
Thajsko, Bali: Tipy, práce a zážitky

Thajsko se stalo magnetem pro digitální nomády z celého sv?ta i mnoho lidí z mé bubliny. Stále jsem jen dokola slyšel Thajsko, Vietnam, Bali. Tak jsem si to jel vyzkoušel také. Cht?l jsem si o?ukat, jestli by mi vyhovovalo v této destinaci n?jak dlouhodob?ji žít a pracovat. A jak by to celé vycházelo v režimu 2-3 hodiny práce denn?. Takže hypotéza stanovená. Poj?me na to.

Zde se dob?e ukázalo, jak zm?na místa dokáže skokov? vytvo?it/zni?it n?které návyky. Streamovací služby, YouTube, televizi jsem ze dne na den úpln? vy?adil. Na druhou stranu se mi p?erušil m?j více než 4 roky starý návyk a tím je studená sprcha po ránu. Je to jednoduše tím, že v Thajsku nete?e studená voda, takže jsem to po druhém pokusu jednoduše vzdal a chodil místo toho do bazénu.

V podobném termínu jako jsem navštívil Thajsko, tak se sem nezávisle na sob? chystali minimáln? mí další 4 známí a kamarádi. Musím ?íct, že v mojí bublin? je Thajsko a Bali opravdu mainstream.

Finan?n? celý tento výlet vyšel udržiteln?. Dokázal jsem si v režimu 2-3 hodiny práce denn? p?esn? pokrýt celou cestu. To pro m? bylo docela zásadní a pozitivní zjišt?ní, i když jsem s tím tak trochu po?ítal.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Jak funguje a jak využít IKEA efekt?

IKEA efekt je pojmenovaný podle oblíbeného švédského nábytká?ského gigantu a popisuje pom?rn? jednoduchý jev. Lidé mají tendenci si více…

Jak moc m?ní AI digitální marketing?

AI Restart je reakce na nejv?tší zm?nu digitálního marketingu posledních let. Reakce na zm?nu je vždy dvojí – rezistence nebo adaptace.…

Zamyšlení nad ChatGPT a Google

Už jste si hráli s OpenAI ChatGPT? Když jsem jej vyzkoušel poprvé, tak jsem byl velice mile p?ekvapen, jak se strojové u?ení posunulo kup?edu.…


Komentáře

(nezobrazuje se)