Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

404m.com, 18. května 2019 ve 02:41:31, 3x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio VIII. je z roku 2017. To už je p?kná doba :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nejt?žší na tom bylo se rozhýbat a za?ít s tím. Zašel jsem do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. Už od za?átku jsem chcete cílit na akcie, které vyplácí pravideln? dividendu a dostat se na zhodnocení 6 % v?etn? všech daní. U akcií se musí platit srážková da? 15 % z dividend a ze zisku z prodeji akcií pokud je držíte mén? jak 3 roky.

Od minulého p?ehledu jsem ud?lal jen 2 nákupy. V obou p?ípadech jsem p?ikoupil akcie Moneta. Dividendové zhodnocení u nákupu d?lalo 7,19 % a 7,68 % v daném roce.

P?ikoupením Monety se mi poda?ilo kone?n? trochu rozložit riziko. Místo t?ech spole?ností už jsou ?ty?i, což je sice dost chabé ale alespo? n?jaký pokrok. Samoz?ejm? bych byl rád pokud by se dalo ješt? více rozší?it, ale to by muselo být mezi ?eskými akciemi více zajímavých dividendových titul?. Momentáln? spl?ují podmínku 6% dividenda po zdan?ní jen 3 Philip Morris, O2 a Moneta. P?es 5 % má ješt? KB.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio

Dneska jsem si přečetl článek Dividendové akcie na Inwebstor.cz a napadlo mě, že by jsem už konečně mohl napsat článek na toto téma. O…

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio II.

V únoru jsem psal článek jak jsem zkusil zainvestovat nějaké volné peníze do dividendových akcií. Slíbil jsem si, že jednou za čas…


Komentáře

(nezobrazuje se)