Máte složku, v ní spoustu podsložek s dalšími složkami a v nich soubory? Pokud pot?ebujete zkopírovat všechny složky kv?li zachování struktury, ale bez jednotlivých vno?ených soubor?, pom?že vám Total Commander. Ozna?te složky (t?eba…

WordPress ve výchozím nastavení odesílá notifika?ní e-maily (t?eba upozorn?ní na komentá?) z e-mailové adresy domény, na které je nainstalovaný. V mém p?ípad? to bylo wordpress@blog.zdenekvecera.cz. Protože tato e-mailová adresa ve…

BitLocker: Zadání obnovovacího klí?e po smazání TPM ?ipu

blog.zdenekvecera.cz, 13:26:42, 2x přečteno

Pokud máte zapnuté šifrování disku pomocí nástroje BitLocker a p?es BIOS jste smazali ?ip TPM (Trusted Platform Module), tak p?i p?íštím spušt?ní vás systém vyzve k zadání obnovovacího klí?e. Pokud jste zvyklí na ?eskou…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

404m.com, 02:41:31, 2x přečteno

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio VIII. je z roku 2017. To už je p?kná doba :) Investovat do…

« 16. května 2019 18. května 2019 19. května 2019 »