Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

404m.com, 29. prosince 2019 ve 02:18:06, 2x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil n?kolika vám v diskuzi, tak k tomu píšu i tento souhrn. Stále je to spíše taková moje zábava místo d?chodového spo?ení. Rozhodn? se nejedná o investi?ní doporu?ení :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Tento rok jsem se obával, že naplno p?ijde krize, takže jsem s investicemi byl opatrný. Dosud jsem nem?l možnost sledovat jak krize na akcie p?sobí. Objevilo se však pár zajímavých p?íležitostí, kde mi dávalo smysl investovat. Tento rok jsem žádné akcie neprodal.

Koncem prázdnin jsem si všiml, že za?íná padat Komer?ní Banka. Na ideálních 722,50 K? (pro 6 % po zdan?ní) to rozhodn? nevypadalo, ale už dlouho chci rozložit riziko. Na ?eském trhu to není lehké. KB mi p?ijde jako stabilní akciový titul, který vyplácí p?kn? dividendy. Navíc všichni známí skon?ili s hypotékou u KB, a?koliv hledali i jinde.  Ta si je uvázala i tím, že museli p?esunout ú?ty k nim.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio

Dneska jsem si přečetl článek Dividendové akcie na Inwebstor.cz a napadlo mě, že by jsem už konečně mohl napsat článek na toto téma. O…

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio II.

V únoru jsem psal článek jak jsem zkusil zainvestovat nějaké volné peníze do dividendových akcií. Slíbil jsem si, že jednou za čas…


Komentáře

(nezobrazuje se)