Za?nu od konce, respektive od Zsoltova prvního ?lánku. Ješt? p?edtím bych ale rád varoval všechny programátory a vývojá?e – dál ne?t?te. Riskujete zvýšený krevní tlak a možná i pocit uk?ivd?nosti. ???? Zsolt rozebral možnosti vývoje web aplikace a vytvo?il krásný rozhodovací…

Prodané .cz domény 9. – 15. zá?í

404m.com, 16. září 2019 ve 00:19:07, 1x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala mytina.cz. Nejednalo se o odchyt ale uživatelskou akci. Nový majitel jí získal za 5K CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena. V roce 2012 na ní vznikla stránka v?novaná hudebnímu festivalu. Ta zde z?stala až do roku 2016. Další rok se objevila stránka s p?esm?rováním. Podle Markting Miner si však asi moc online fanoušk? nenašla. Na web vede jen 37 odkaz? z 10 domén. Co s doménou? P?vodn? m? napadlo, že to je ideální…

Nasm??ování parkovaných domén na web jej nem?že poškodit

404m.com, 13. září 2019 ve 17:51:47, 1x přečteno

John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google na to jednoduše odpovídá: „Ne, není. Je to naprosto v po?ádku.“ ale dodává trochu záhadné „… ale p?edpokládám že z toho nemáte žádnou p?idanou hodnotu nasm??ovat tyto parkované domény na váš web.“ Podle n?j jsou b?žné p?ípady, kdy t?eba u n?jaké offline reklamní kampan? se nasm??uje další doména na web. Snadn?ji se pak m??í dopad takové kampan?. N?kte?í se bojí, aby nevznikla n?jaká duplicita, což p?i b?žném…

Google p?epracoval a rozší?il koncept nofollow

404m.com, 11. září 2019 ve 01:31:17, 1x přečteno

P?ed zhruba 15 lety p?išel Google s myšlenkou, že by webmaste?i m?li ozna?ovat nep?irozené odkazy zna?kou nofollow, protože práv? nep?irozené odkazy ovliv?ovali jeho revolu?ní algoritmus na hodnocení stránek, díky kterému vyhrál t?eba…

Situace s mym zajimavym najemnikem se takticky vylepsuje

podnikanivusa.com, 8. září 2019 ve 23:04:34, 1x přečteno

Dale ve smlouve ma, ze kdyz dva mesice zaplati pozde (jednou uz pozde zaplatil), tak mu prestane platit opce na prodlouzeni najmu. Kdybych byl v jeho kuzi tak bych mel taky strach a neodvazil bych se znovu zaplatit pozde. Za minuly mesic kdy zaplatil pozde byla jeho vymluva, ze mu banka nechtela vzit penize v hotovosti. Nemohl je tedy vlozit na muj ucet. Pry dokonce dvakrat zkousel platit. Banka penize nechtela ani podruhe. A on tak jen ztracel…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

404m.com, 8. září 2019 ve 10:59:20, 2x přečteno

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se stále drží pod 20 a ceny pod 10K CZK. Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala drahykamen.cz, která se prodala na dAukce za 2,6K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele.…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2019

cn130.com, 7. září 2019 ve 16:06:26, 1x přečteno

Kv?li problém?m v DC Tower došlo k výpadku služeb Active 24. A?koliv se psalo o 2 – 3 hodinách, tak m?j testovací webhosting nešel podle m??ení dostupnosti 61 minut. Komunikace p?i výpadku ze strany Active 24 byla velmi dobrá. Oficální vyjád?ení najdete na active24status.com. Mimochodem web active24status.com, kde se zobrazovali…

Vaše .cz domény na prodej LXXXVIII.

404m.com, 6. září 2019 ve 14:23:42, 2x přečteno

Máme tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete op?t nabídnout na 404M v komentá?ích, dole pod ?lánkem, vaší .cz doménu, p?ípadn? si ud?lat reklamu na své doménové portfólio. Podmínkou je však dodržet pravidla ;) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod…

Na konci ?ervna 2019 bylo registrováno 354,7M domén

404m.com, 6. září 2019 ve 00:52:17, 1x přečteno
Na konci ?ervna 2019 bylo registrováno 354,7M domén

Verisign vydal další ?tvrtletní zprávu ve které shrnuje rostoucí zájem o domény. Celkem se jejich po?et oproti p?edchozímu kvartálu zvýšil o 2,9M na celkových 354,7M. Meziro?ní r?st byl 14,9M domén (4,4%). Králem domén je .com a nevypadá to že by se to v blízké dob? n?jak mohlo zm?nit. Ostatn? je jich registrováno 142,5M (+1,5M). Na druhém míst? je ?ínská .cn s 23M a na t?etím .tk s 22,5M, kterou je možné získat zdarma. Na 5. míst? .net ztratila 0,2M. Na 6. míst? .uk získala 1,3M. Na 7. org ztratila 0,1M, která te? dostala svolení od ICANN zdražit. Na 8.…

Predstavani projektu Auditist.com

podnikanivusa.com, 5. září 2019 ve 00:28:59, 1x přečteno
Predstavani projektu Auditist.com

v prvni rade musim podekovat Johnovi, ze mi dovolil timto zpusobem promluvit ke svym vernym ctenarum. A hlavne za to, ze pise svuj blog a motivuje nas tim k vyssim vykonum ???? Tak dlouho jsem si pral odcestovat do USA, az jsem jednoho dne, pred 5ti lety, dostal nabidku pracovat na fulltime projektu v Rusku. Rekl jsem si: “zapad nebo vychod, to je fuk”, a vyzvu jsem bez vahani prijal. Jednim z hlavnich pracovnich ukolu bylo provadet…

Prodané .cz domény 26. srpna – 1. zá?í

404m.com, 2. září 2019 ve 00:25:27, 3x přečteno

Po ?ty?ech m?sících tu máme jeden odchyt na Subreg. Tento týden jim povedlo získat pro svého zákazníka doménu s-finance.cz. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Odchyt resp. speciální registrace stojí u Subreg 5K CZK. Historie domény sahá do roku 2002, kdy se na ní objevila jednoduchá prezentace autorizovaného prodejce Citibank nabízejícího b?žné bankovní služby. Ta skon?ila v roce 2009. Znovu se na ní obsah objevil až v roce 2013. Jednalo se o parkovací stránku. Od následujícího roku byla…

Delam pruzkum trhu za kolik by slo prodavat nove sklady

podnikanivusa.com, 1. září 2019 ve 19:47:13, 1x přečteno
Delam pruzkum trhu za kolik by slo prodavat nove sklady

Resim posledni detaily. Treba zvazuji jestli bych si mel zaridit moznost aby jednotlive sklady slo prodavat. Sklady jsou postaveny na jednom pozemky. A kdybych je chtel jendotlive  prodat tak musim udelat tzv. condominiums. Podobne jako kdyz se prodavaji byty v nejakem vetsim dome. Resim to  rozdeleni na condominiums s pravnikem. Znovu se ten proces tahne. Doopravdy jak je ted konjuktura, tak nikdo nema na nic cas. Pravnik pise otazku…

El Dorado v mobilních hrách

404m.com, 1. září 2019 ve 04:13:19, 1x přečteno

Za?alo to v roce 2016. Na mobilu jsme m?l kone?n? zajímavá data a cestou za klientem v autobuse hrál Hearthstone, což je virtuální karetní hra od Blizzards. M?l jsem jí na PC a zajímalo m? jak se jim povedlo všechno dát na tak malou obrazovku. Hry na mobilech jsem bral jako zábavu, která n?komu vyd?lává asi slušné peníze. Jeden z prvních pokus? o vytvo?ení webu o hrách byl wowarmory.cz z roku 2009. Jednalo se o fan web ke h?e Wordl of Warcraft. Jel jsem metodou magazínu, tedy když se do hry n?co p?idá tak o tom napíšu. Chvilku to fungovalo, návšt?vnost nebyla…

Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

cn130.com, 1. září 2019 ve 02:35:04, 1x přečteno

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku recenzí, noviná?i a dokonce jsem dostal i pár právních rad. Je jasné, že se výsledky nemohou všem líbit a vždy se najde argument pro? je daný test nefér. P?iznám se, že m? celá situace celkem zamrzela, protože mi z toho nejlépe vyšlo testování ukon?it. Nakonec se mi poda?ilo najít asi vhodný kompromis. I jako „uživatelské testování“ se bohužel budu muset vyhnout tabulkám a z konkrétních dat p?ejít na variantu „mého pocitu“. Tabulky, výsledky m??ení,…

Udelal jsem realitni investici s vynosem mene nez 1%

podnikanivusa.com, 30. srpna 2019 ve 17:51:56, 1x přečteno

Kdyz se na to podivam timto pohledem tak to vypada jako velmi spatna investice. V dobe kdy jsem v USA teprve vse budoval bych takovou investici neudelal. Navic jsme teoreticky na vrcholu trhu. Samozrejme cas ukaze nejlepe jak to dopadlo. Je to kontraproduktivni kupovat v dobe kdy je trh nahore. Ale kdyz kupujete neco unikatniho tak se neda cekat na idealni nacasovani. Museli byste pak treba cekat…

Je Zonky skute?n? „Prod?le?ná zebra“?

404m.com, 30. srpna 2019 ve 03:10:38, 4x přečteno

Dneska jsem narazil na ?lánek Prod?le?ná zebra: poskytovatel p?j?ek Zonky z?stává hluboko v ?ervených ?íslech. Autor v n?m s odkazem na ú?etní záv?rku za rok 2018 poukazuje na ztrátu 275M…

Windows 10: Jak vypnout rozší?ený panel ovládání zvuku (vlevo naho?e), který zobrazuje aktuáln? p?ehrávané video v prohlíže?ích Google Chrome a Opera

P?i zm?n? hlasitosti se na displeji vlevo naho?e zobrazí vizuální potvrzení a m?že se i napravo od n?j objevit panel s informací o tom, co se aktuáln? p?ehrává. Pomocí tla?ítek lze p?ehrávaní zastavit ?i p?ejít na další skladbu. Protože panel na displeji zabírá docela dost místa, a hlavn? ?asto p?ekrývá oblast, kterou pot?ebujete vid?t a pracovat s ní, tak není od v?ci tento panel vypnout. Jak jej vypnout u Spotify se do?tete zde, nyní se ale podíváme na to, jak panel vypnout u webových prohlíže?? Google Chrome a…

Prodané .cz domény 19. – 25. srpna

404m.com, 25. srpna 2019 ve 11:20:51, 1x přečteno

Vypadá to že prázdniny nakonec ude?ili naplno, což se vzhledem k 2 m?sí?ní expira?ní dob? dalo o?ekávat. Tento týden se prodalo jen 14 .cz domén za celkovou cenu 4.850 CZK. Nejdražší doménou byla zase.cz, který se po 9 p?íhozech vyšplhala na 1.250 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. První záznam o domén? je z roku 2013, kdy na ní bylo z?ejm? p?esm?rování na stránky firem, které platí za imprese. Takto byla využívána až do roku 2018, kdy expirovala a byla smazána. Podle Marketing Miner na doménu vede 45 odkaz? z 5 domén. ?eska ani anglická…

XMX.com prodána za 350 BTC

404m.com, 25. srpna 2019 ve 00:43:49, 1x přečteno

?ínský doménový investor Kassey Lee prodal trojznakovou doménu XMX.com za 350 BTC zakladateli spole?nosti XMAX Foundation Hong Yu. Spole?nost stojí za kryptom?nou XMX coins, která se obchoduje na mnoha burzách kryptom?n. Hong Yu se pochlubil koupí 10. ?ervence 2019 na sociální síti Weibo. K samotnému obchodu došlo 28. b?ezna 2018, kdy se BitCoin prodával za zhruba 11K USD/kus. Kassey Lee tak odhaduje cenu domény na 3,9M USD.…

Muj rekord v rychlosti pronajmuti

podnikanivusa.com, 21. srpna 2019 ve 21:55:01, 1x přečteno
Muj rekord v rychlosti pronajmuti

Jednomu memu najmenikovi konci smlouva.  Business se jim rozjel a stehuji se do vetsiho prostoru. Vyrabi stanice na dobijeni elektromobilu. Mimochodem stehuji se do petinasobne velkeho prostoru! Kdyz jsem s nimi podepisoval smlouvu tak jsem jim ten najem dal drazsi. Chteli abych jim upgradoval privod elektriny. Byl to docela velky a drahy projekt,…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio