Prodané .cz domény 23. – 29. b?ezna

404m.com, 29. března 2020 ve 21:33:56, 0x přečteno

Vra?me se ale zp?t k tomuto týdnu. Nejdražší prodanou doménou byla sperkyexclusive.cz, vydražená na dAukce za 4,2K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Vzhledem k tomu, že…

Shop.app prodána za 200K USD

404m.com, 28. března 2020 ve 23:20:34, 0x přečteno

Spole?nost SEDO oznámila, prost?ednictvím svého Twiiter ú?tu, úsp?šný prodej domény shop.app za ?ástku 200K USD. Kupec domény není známý. Jedná se o prozatím o nejdražší prodanou…

Tiptrans – logistika v dob? Coronaviru

podnikanivusa.com, 28. března 2020 ve 17:22:17, 0x přečteno

Napsat tento ?lánek m? napadlo když jsem si p?e?etl o té cest? do Kanady. Musel jsem se usmát, protože i já v tu dobu cestoval a to do Vietnamu. Tak nejd?ív n?co málo o té cest? a pak napíšu n?co o podnikání v oboru logistiky v souvislosti s COVID-19. V mém p?ípad? šlo o dovolenou. Odlétal jsem 3. b?ezna. Všchni známí m? od toho zrazovali, ale vzhledem k tomu, že Vietnam byl v té dob? (a po?ád je) bezpe?n?jší než ?R tak jsem strach nem?l. Bylo tam minimum p?ípad? a navíc na opa?né stran? zem?. B?hem 14 dní se situace dost zm?nila. P?ibylo tam pár p?ípad? a i když to bylo opravdu minimum na tak velikou zemi,…

Stimulus balik pro americkou ekonomiku schvalen

podnikanivusa.com, 28. března 2020 ve 01:30:26, 0x přečteno

Kongres schvalil COVID-19 stimulus bill, ktery dnes podepsal prezident Trump. Oficialni nazev je CARES Act a do americke ekonomiky napumpuje  2.1 billionu USD (v USA se pouzivaji trosku jinak nazvy…

WEDOS získal ICANN akreditaci

cn130.com, 27. března 2020 ve 01:32:01, 0x přečteno

Nejoblíben?jší ?eský webhosting (alespo? co do po?tu hostovaných .cz domén) se minulý týden na sociálních sítích pochlubil, že získal ICANN akreditaci. Nic jim tak už nestojí v cest?,…

Spole?nost Verisign nebude zvedat cenu .com a .net domén

404m.com, 26. března 2020 ve 23:59:34, 0x přečteno

Každoro?ní zvedání cen .com a .net tentokrát neprob?hne. Spole?nost Verisign to oznámila na svém blogu v reakci na sv?tovou pandemii viru SARS-CoV-2. Jedná se o vst?ícné gesto, které má podpo?it internetovou komunitu. Americká spole?nost VeriSign, Inc., jejíž akcie se obchodují na burze, m?la v minulém roce obrat 1,23 miliardy USD. Zam?stnává více jak tisíc lidí po celém sv?t?. Kv?li celosv?tové pandemii p?ešli na co možná nejbezpe?n?jší provoz za?átkem b?ezna. Kdo m?že d?lá vzdálen?. Ti co hlídají d?ležité…

Komercni nemovitosti v dobe Coronaviru

podnikanivusa.com, 25. března 2020 ve 01:29:21, 0x přečteno

I kdyz prijde krize, tak vyvoj cen u komercnich nemovitosti ma velke zpozdeni. Kdyz tady byla minala financni krize v roce 2008, tak nejlepsi realitni koupe jsem zrealizoval az v roce 2012 a 2013. To uz ale byla davno doba, kdy ekonomika rostla. Takove to ma u tech komercnich realit zpozdeni. Residencni (byty a domy) zacaly rust na cene mnohem drive nez ty komercni nemovitosti. Snazim se drzet ruku na tepu trhu komercnich nemovitosti. Casto si volam s brokery. Zjistuji informace. Sleduji realizovane obchody. A taky davam nabidky, abych videl reakce prodavajicich. Zatim vidim, ze nabidky, ktere…

Ze života digitální reklamní agentury v dobách koronaviru

reklama-ppc.cz, 24. března 2020 ve 10:17:40, 0x přečteno

Máme za sebou v agentu?e KOFEIN prvních sedm pracovních dn?, co se rozb?hla spirála omezujících událostí Covid-19. Krize se v našem agenturním život? dá zatím rozd?lit do t?í fází: –…

Zpráva z obchodní cesty do Kanady v dob? Coronavirusu

podnikanivusa.com, 23. března 2020 ve 17:57:31, 0x přečteno
Zpráva z obchodní cesty do Kanady v dob? Coronavirusu

Jmenuji se Jakub Hlavenka a jsem zakladatel spole?nosti GlobalHeadout LLC ( www.globalheadout.com ). Pomáháme ?eským a Slovenským firmám prorazit na americkém trhu. Naším úkolem je dostat jejich produkty do nabídky lokálních restaurací, obchod? i velkých ?et?zc? a to jak po obchodní tak po legislativní stránce. Naše spole?nost má sklady v Los Angeles, kam p?vodn? sm??ovala i…

CZ.NIC zavadí mimo?ádné opat?ení – prodlužuje ochrannou lh?tu z 60 na 90 dní

404m.com, 23. března 2020 ve 17:13:52, 0x přečteno

Koronavirus (SARS-CoV-2) se dotkl i naší domény .cz. Registr CZ.NIC se rozhodl s okamžitou platností prodloužit ochrannou lh?tu z 60 dní na 90. Doména tak bude po expiraci ješt? 60 dní funk?ní a dalších 30 dní vypnutá. “Prodloužení platnosti internetové domény by nem?lo být tím nejd?ležit?jším, co by m?li nyní uživatelé ?ešit. Proto jsme se rozhodli upravit naše systémy tak, aby nezaplacená doména a služby na ní napojené nep?estaly fungovat po 30 dnech, jak tomu bylo dosud, ale až za 60 dn?. V??íme, že tato zm?na pom?že lidem a firmám, které jsou kv?li karanténním opat?ením ve složité situaci a…

Prodané .cz domény 16. – 22. b?ezna

404m.com, 22. března 2020 ve 23:40:25, 0x přečteno

I tento týden tu máme jeden soukromý prodej. Ond?ej se pochlubil koupí domény Minecraft.cz za 30K CZK. Pochybuji že tu je n?kdo, kdo by alespo? neznal po?íta?ovou hru Minecraft, která vznikla v roce 2011, je druhou nejprodávan?jší hrou v historii (180M kopií) a v roce 2019 m?la p?es 112 milion? aktivních hrá??. Pokud p?emýšlíte, která hra byla v historii úsp?šn?jší tak to byl jen legendární Tetris s 202 miliony prodeji. Jak to vypadá tak z pohledu historické úsp?šnosti grafika opravdu není všechno :) Na druhém míst? máte prodej domény pc-guru.cz p?es dAukce. Cena se 11 p?íhozech nakonec vyšplhala na 750…

Lekce ze sveta jak nejrychleji bojovat s Coronavirusem

podnikanivusa.com, 20. března 2020 ve 02:29:49, 0x přečteno

Jizni Korea nemusela zavirat vetsinu obchodu a restauraci. Ekonomika se nemusela kompletne zastavit. Jizni Koreja dokazala taky velmi rychle nasadit testovani ve velkem. Protoze vlada v dobe nouze…

Te? p?išel ?as za?ít se u?it o online vyd?lávání

404m.com, 19. března 2020 ve 02:11:48, 0x přečteno

Jsme více doma, protože stát pot?ebuje zpomalit ší?ení koronaviru, než se najde n?jaké definitivní ?ešení. A? už to bude vakcína, postupn? vytracení se viru anebo prost? si tím postupn? projdeme všichni, bude to trvat. Mohou to být i m?síce. Velkou ránu utrží ekonomika, nikdo nepochybuje že p?išla “ta krize”, kterou analytici dlouhé roky prorokují. Firmy budou šet?it náklady, n?které zkrachují, což povede i k v?tší nezam?stnanosti. Lidé si budou více vážit práce a hledat p?íležitosti. Tohle mi p?ijde jako ideální ?as, za?ít se zajímat o online vyd?lávání. Poslední dva týdny celkem intenzivn?…

Coronavirus situace v Los Angeles – 16. brezna

podnikanivusa.com, 17. března 2020 ve 02:59:59, 0x přečteno
Coronavirus situace v Los Angeles – 16. brezna

Los Angeles County (krajska oblast) ma k dnesnimu dni portvrzenych 94 pripadu Corovanirusu. Los Angeles County ma neco pres 10 milionu obyvatel, takze je to pomerne srovnatelne s Ceskou Republikou. Myslim si, ze jsme tady v Los Angeles o par dnu pozadu za Ceskou Republikou. Sledoval jsem co se deje v CR a premyslel co se stane tady. Jeste pred par dny jsem volal do nemocnice a ptal se jak jsou pripraveni. Mam tam dobre kontakty. Rikali, ze v oblasti kde bydlim nemaji ani jeden pripad. Jsou nachystani. Nic neni problem a je to skoro az neuveritelne, ze by jsme se meli neceho bat. V Los Angeles to na lidi zacalo dolehat az od doby kdy Trump…

Prodané .cz domény 9. – 15. b?ezna

404m.com, 16. března 2020 ve 00:24:27, 0x přečteno

Tak z tohoto týdne mám radost. Standa mi ohlásil prodej domény smag.cz za 5K CZK. Kupce našel p?es 404M. Nejedná se ?ist? o prodej domény, protože sou?ástí byl i web a FB stránka. Na druhém míste je tento týden fenek.cz, prodaná p?es dAukce za 4,3K CZK. Doména ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. O domén? je první záznam z roku 2016, kdy se na ní objevila parkovací stránka hostingu, ta zde z?stala až do roku 2018. Na domén? jiný obsah nebyl. A co je vlastn? fenek? Podle wikipedie nejmenší liška na sv?t?. Je tam také zmínka, že fenek m?že být i domácí mazlí?ek. Zkusil jsem zapátrat a cena se prý…

Verisign doménový report Q4/2019

404m.com, 14. března 2020 ve 23:51:02, 0x přečteno
Verisign doménový report Q4/2019

Verisign se stará o domény .com a .net. Je tak s p?ehledem nejv?tším registrem na sv?t?. Mimochodem stará se o 2 z 13 sv?tových root server?. Jeho pravidelné reporty nám však dovolují nahlédnout do statistik všech domén prvního ?ádu. Co se týká nTLD t?ch bylo 29,3 milionu. Meziro?n? jich p?ibylo 5,5 milionu (zhruba 23,2 %). A?koliv si ?lov?k m?že vybrat ze stovek zajímavých TLD, tak 63,3 % všech registrovaných je TOP 10 nTLD. Jen pro zajímavost práv? te? v ?R nejvíce letí .online (15,65 %), .cloud (9,63 %) a .shop (4,9 %). ngTLD respektive geo TLD je ozna?ení pro…

Guest post: Covid-19 a business v ?ín?

podnikanivusa.com, 14. března 2020 ve 15:22:27, 0x přečteno

Ur?it? mn? n?kte?í ze ?tená?? blogu znají jako spoluzakladatele DeliBarry.com. Nicmén? v online e-commerce businessu se pohybuji již od roku 2007 a více jak 10 let jezdím do ?íny ?ešit a kontrolovat výrobu našeho zboží. Za tu dobu jsme se vybudovali skv?lé kontakty v ?ín? a aktuáln? krom? kancelá?í sklad? v ?R a USA máme i sklad a vlastní lidi v Shenzhenu v ?ín?. Nyní zatím pro úzkou skupinu n?kolika firem ?ešíme full-service dovoz zboží z ?íny na klí?, když by m?l n?kdo ze ?tená?? blogu zájem, a? se mi klidn? ozve na martin@delibarry.com. Za tu dobu jsem toho v ?ín? a v obchodu s ní zažil opravdu spoustu a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

cn130.com, 14. března 2020 ve 14:53:01, 0x přečteno
Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co zásadního chybí, tak se omlouvám, p?ípadn? dejte v?d?t do komentá??. Active 24 se pochlubily, že jejich WAF (Web application firewall) zablokoval tisíce pokus? o ukradení dat z DB uživatel? WordPress, kte?í používají plugin Duplicator. O den pozd?ji problémový plugin všech zákazník?m sami aktualizovali. Pokud by n?kdo totiž útok…

Od ledna bylo registrováno více jak 4 tisíce domén s tématiku koronaviru

404m.com, 12. března 2020 ve 00:55:59, 0x přečteno

Koronavirus je tématem ?íslo jedna po celém sv?t?, není se tak ?emu divit, že se registrují tisíce domén a tvo?í na nich n?jaký obsah. Jak však ukázal výzkum Check Point, na spoust? z nich se nachází nebezpe?ný malware. Jist? domény se zneužívají b?žn? a úto?níci ?asto využívají aktuální události, ale domén s…

Nabidky na postaveni skladu jsou vice nez dvojnasobek

podnikanivusa.com, 10. března 2020 ve 00:39:46, 0x přečteno
Nabidky na postaveni skladu jsou vice nez dvojnasobek

Kdyz jsem s projektem zacinal tak postaveni skladu stalo $100 na stopu. Ted mam prvni dva navrhy a v obou je cena temer totozna, ale je to $220 na stopu. V absolutnim cisle je rozdil ze to misto $1.6M  bude stat $3.6M.  Ten narust cen je sileny! S nizkou nezamestnanosti stoupla vyrazne cena za pracovni silu. K tomu narostly ceny za material. A je obrovsky ekonomicky boom (diky Trumpovi a jeho tax cuts) a vsude se stavi. Je tolik prace, ze se doslova musime doprosovat at nam stavebni firmy daji kalkulaci. V nekterych nam rovnou rekli, ze maji…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio