Google nasadí reklamu na svou homepage, chce prost? víc pen?z

404m.com, 22. května 2019 ve 00:54:07, 0x přečteno

Tento rok má Google v plánu velice kontroverzní nasazení reklamy na domovskou stránku své mobilní aplikace, kterou mají snad všechny mobily s Android p?edinstalovanou. Dále reklama p?ibude i do vyhledávání obrázk? a daleko více jí uvidíme i v Goolge Maps. D?vod je jednoduchý, chce zvýšit obrat od uživatel? na mobilních…

Pokud databázový server MariaDB nebo MySQL nedovolí vložit nový záznam do tabulky kv?li chyb? „Field ‚column_name‘ doesn’t have a default value“ (Error 1364), znamená to, že máte nastavený p?ísný režim SQL (STRICT_TRANS_TABLES). M?li byste v?d?t, že p?ísný režim také hlídá SQL dotazy z neplatnými daty. Pokud se pokusíte do sloupce datového typu integer uložit nap?íklad textový ?et?zec místo ?ísla, SQL dotaz se p?eruší s následující chybovou hláškou: „Incorrect integer value: ‚abc‘ for column ‚show‘ at row 1“ (Error 1366).

Prodané .cz domény 13. kv?tna – 19. kv?tna

404m.com, 19. května 2019 ve 23:51:35, 0x přečteno

První z nich je u-b.cz, jejíž aukce trvala 40 minut a celkem zájemci provedli 34 p?íhoz?. Doména už byla p?evedena na nového vlastníka, který jí p?esm?roval na stránku s nabídkou k prodeji. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2008. Byla to prezentace herního klanu, který si ?íkal u-B.cz. V roce 2009 prezentaci nahradil rozcestník na stránky s affilem. V roce 2010 se na ní objevil podivný blog s r?znými um?leckými fotografiemi a plakáty. Trochu mi to p?ipomíná automaticky generovaný obsah postavený na meta datech. Bez v?tší aktualizace zde z?stal obsah do roku 2014. Pak už v archivu nejsou žádné…

Total Commander: Jak zkopírovat všechny složky a podsložky, ale bez vno?ených soubor??

blog.zdenekvecera.cz, 18. května 2019 ve 17:16:10, 0x přečteno
Total Commander: Jak zkopírovat všechny složky a podsložky, ale bez vno?ených soubor??

Máte složku, v ní spoustu podsložek s dalšími složkami a v nich soubory? Pokud pot?ebujete zkopírovat všechny složky kv?li zachování struktury, ale bez jednotlivých vno?ených soubor?, pom?že vám Total Commander. Ozna?te složky (t?eba mezerníkem), které chcete zkopírovat, klikn?te na funkci pro kopírování (klávesa F5) a do „Pouze soubory tohoto tyto“ zadejte n?jakou nesmyslnou p?íponu, kterou nepoužívají vaše soubory – t?eba „x“. Pak už jen klikn?te na OK.

WordPress: Jak zm?nit e-mailovou adresu, ze které jsou odesílané notifika?ní e-maily? (Send From)

blog.zdenekvecera.cz, 18. května 2019 ve 17:01:30, 0x přečteno
WordPress: Jak zm?nit e-mailovou adresu, ze které jsou odesílané notifika?ní e-maily? (Send From)

WordPress ve výchozím nastavení odesílá notifika?ní e-maily (t?eba upozorn?ní na komentá?) z e-mailové adresy domény, na které je nainstalovaný. V mém p?ípad? to bylo wordpress@blog.zdenekvecera.cz. Protože tato e-mailová adresa ve skute?nosti neexistuje a není pro takovou subdoménu nastavený DKIM/SPF, pot?eboval jsem zm?nit notifika?ní e-mailovou adresu pro odesílání e-mail?. Zm?nit ji m?žete úpravou souboru functions.php dle tohoto návodu, anebo rad?ji použijte užite?ný plugin „CB Change Mail Sender“. Ten vám…

BitLocker: Zadání obnovovacího klí?e po smazání TPM ?ipu

blog.zdenekvecera.cz, 18. května 2019 ve 13:26:42, 0x přečteno
BitLocker: Zadání obnovovacího klí?e po smazání TPM ?ipu

Pokud máte zapnuté šifrování disku pomocí nástroje BitLocker a p?es BIOS jste smazali ?ip TPM (Trusted Platform Module), tak p?i p?íštím spušt?ní vás systém vyzve k zadání obnovovacího klí?e. Pokud jste zvyklí na ?eskou klávesnici a ?ísla píšete p?es horní klávesy (ne p?es numerické) se zmá?knutou klávesou SHIFT, tak se…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

404m.com, 18. května 2019 ve 02:41:31, 0x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio VIII. je z roku 2017. To už je p?kná doba :) Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nejt?žší na tom bylo se rozhýbat a za?ít s tím. Zašel jsem do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn?…

Root.cz a Lupa.cz vyhodnocení experimentu s ru?ním schvalováním komentá??

404m.com, 16. května 2019 ve 02:13:03, 0x přečteno

N?kdy v lednu zavedly online magazíny Root.cz a Lupa.cz povinnou registraci pro každého, kdo chce p?idat komentá?. Navíc za?aly komentá?e ru?n? kontrolovat a schvalovat. Výsledkem je podle o?ekávání pokles po?tu komentá??. Uškodilo jim to anebo pomohlo? Komentá?e pod ?lánky jsou nedílnou sou?ástí online magazín? a blog?. Umož?ují návšt?vník?m reagovat na ?lánky a názory…

Kolik eviduje Seznam odkaz??

404m.com, 14. května 2019 ve 01:51:57, 1x přečteno

Minulý ?tvrtek jsem napsal ?lánek Chcete v?d?t kde bere odkazy konkurence? Je tu nová ?eská služba a úpln? zdarma!, kde jsem se s vámi pod?lil o novou službu domaindata.cz, za kterou stojí zakladatel Subreg Honza Horák. V krátkosti zadáte…

Prodané .cz domény 6. kv?tna – 12. kv?tna

404m.com, 13. května 2019 ve 00:01:28, 1x přečteno

Minulý týden jsem zapomn?l za?adit jeden prodej, tak to tento musím hned napravit. Bohužel jsem si smazal originální email, takže nevím kdo byl prodejcem. Jedná se o doménu Profidrony.cz, kterou bývalí majitel koupil v b?eznu za 175 CZK, hned o m?síc pozd?ji jí oto?il za 5K CZK. Rozhodn? hezký kousek, který ukazuje že dobré domény se dají stále získat zalevn?. Navíc tato ozna?uje pom?rn? drahé zboží, což její hodnotu ješt? více zvyšuje. Tento týden jsem op?t na psaní moc ?asu nem?l. Bohužel to odnesl 404M. I když do doménové wiki p?ibyl ?lánek o EURid a registrátor domén. Vím že to nikdo ne?te, ale…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019

cn130.com, 10. května 2019 ve 01:32:09, 0x přečteno

Aktivita hostingových firem na Twitter byla spíše slabší. Trochu m? zarazilo, že jen jedna spole?nost využila Velikonoce a 1. apríla tentokrát nevyužil dokonce nikdo. V dubnu se objevilo n?kolik zajímavých ?lánk?, které hostingové spole?nosti naspali pro své zákazníky a fanoušky. Active 24 se pochlubil, že jsou celosv?tov? 4. nejv?tším poskytovatelem mailhostingu zabezpe?eného p?es protokol DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). BlueBoard se pochlubili novými…

Tento projekt mi skoro utekl. Myslel jsem, že se jedná jen o takovou sranda záležitost, kterou si Honza Horák d?lá pro zábavu, aby si mohl hrát s big data. A ona se nám tu objevila služba zcela zdarma, za kterou se v zahrani?í platí desítky dolar? m?sí?n? :) Honza Horák je zakladatel Gransy s.r.o, což je pod zna?kou Subreg jeden z nejznám?jších registrátor? domén v ?R a momentáln? jediný ?ist? ?eský akreditovaný registrátor ICANN. V sou?asné dob? spravuje n?jakých…

Jak zakázat aplikacím na iPhone/iOS, aby vám nezobrazovaly žádost o hodnocení na App Storu? Hlášku „Líbí se vám XYZ?“ už neuvidíte

Na iPhonech se spušt?né aplikace ?as od ?asu ptají, jestli se vám líbí a nabízí vám možnost ohodnocení až p?ti hv?zdi?kami na App Storu. „Líbí se vám YouTube? Chcete-li ohodnotit…

Prodané .cz domény 29. dubna – 5. kv?tna

404m.com, 5. května 2019 ve 16:18:12, 1x přečteno

Tento týden byl hodn? slabí a to i když vezmeme v potaz st?edu, kdy se nedražilo. Celkem se prodalo sice 36 .cz domén, ale jejich celková cena byla pouze 9,7K CZK. Chyb?l n?jaký výrazn?jší prodej. Nejdražší doménou tohoto týdne se stala wimhof.cz za 1,1K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména už byla p?evedena na nového majitele, který na ní umístil zajímavý obsah o Wim Hofov? metod?, u kterého jsem se zasekl p?i psaní tohoto ?lánku. Stále to rozdýchávám :) Ani tentokrát nechybí doménová p?edpov?? od…

Vaše .cz domény na prodej LXXXIV.

404m.com, 3. května 2019 ve 10:55:26, 1x přečteno

První v pátek m?síci je tu pro vaši nabídku .cz domén prost?ednictvím 404M. Prost? vezm?te hezkou .cz doménu, dejte na ní slevu, tak aby se vešla ideáln? pod 5K CZK (statisticky nejvíce prodej? se uskute?ní práv? do 5K CZK) a nabídn?te pod ?lánek. Ideáln? s odkazem na vaše doménové portfólio ;) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu.…

Proc maji realitni brokeri radi pronajmy skladu

podnikanivusa.com, 3. května 2019 ve 03:30:15, 1x přečteno

Pronajmy skladu  jsou ksefty jak blazen. Sklad treba stoji pronajmout $15,000 mesicne. Rocne to je $180,000. Za pet let (bezna delka smlouvy) je to transakce za $900,000. A kdyz tomu jsou options na 10 let tak to je dalsich $1.8 milionu. Transakce za $2.7 milonu USD celkem!!!! Z toho vseho bude mit broker provizi. Broker co zastupuje najemnika dostane zhruba 3%. Broker co zastupuje majitele dalsich 3%. 6% z $2.7M je 162 tisic USD! Protoze jsem cheapar, tak si veskere pronajmy i prodeje resim sam. Usetrim castecne na provizi. Jsem ochoten zaplatit provizi jen tomu brokerovi co zastupuje…

Sezóna super levných .eu domén na 10 let je zp?t!

404m.com, 3. května 2019 ve 00:25:04, 1x přečteno

EURid rozjel i tento rok naprosto famózní akci na podporu .eu domén. Máte možnost zaregistrovat si .eu doménu na 10 let jen za 10 EUR. Všechny registry by se od n?j mohly u?it. EURid poprvé…

Vyjednavani o cene nemovitosti ve fazi inspekce

podnikanivusa.com, 30. dubna 2019 ve 18:48:22, 1x přečteno

Kupujici si nechal udelat inspekci. Zjistili takove ty bezne veci, ze sem tam neco je trosku potreba opravit (treba ze na strese jsou napadane listy, ktere se musi uklidit a vetve od stromu co zasahuji do strechy by se meli urezat). Myslel jsem si totiz, ze ten kupujici nema zkusenosti s komercnimi nemovitostmi kde to byva jinak nez u domu a bytu. Tak jsem se to snazil poctive vysvetlovat, ale nejak se to nedarilo. Videl jsem, ze slo jen o taktiku vyjednat dalsi slevu.   Mam rad kdyz se veci nazyvaji pravymi jmeny. A kdyz skonci vyjednavani o cene, tak uz se k tomu nechci oklikou vracet.

Pomalé na?ítání webu v?etn? obrázk? a skript?

cn130.com, 29. dubna 2019 ve 00:19:49, 1x přečteno
Pomalé na?ítání webu v?etn? obrázk? a skript?

Tento týden jsem p?ed?lával web 404M. Prošel radikálními zm?nami, které jej posunuly dál nejen vzhledov?, obsahov? ale i co se týká rychlosti. Pokud si dob?e vzpomínám tak je to první web, kterým jsem dal v PageSpeed Insights 100/100 pro po?íta? a 97/100 pro mobilní za?ízení.…

Poslední studie Blue Fountain Media se zam??ila na placenou reklamu na sociálních sítích a její vnímání uživateli. Do výsledku bylo zapo?teno 1000 uživatel? z USA ve v?ku 18-55. 65 % uživatel? se líbí, když vidí reklamu na produkt, který je zajímá ale p?edtím o n?m nev?d?li.…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio