Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

404m.com, 11. února 2024 ve 23:29:10, 2x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v porovnání s kontroverzní prázdnotou roku 2023 :) Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln?…

Jak mi jde investování na eToro – leden 2024

404m.com, 3. února 2024 ve 22:52:08, 1x přečteno

V lednu jsem pokra?oval v zapisování si poznámek ke každému obchodnímu dni. Všechno najdete na mém eToro ú?t?. V?tšinou jako zdroje používám Tweety od lidí, kte?í publikují co je na…

Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

404m.com, 23. ledna 2024 ve 23:29:34, 3x přečteno
Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

Tato nadnárodní korporace se specializuje na obranné a kosmické technologie, což ji ?iní klí?ovým hrá?em v t?chto oborech. Její inovativní výzkum a vývoj vedou k vytvá?ení nových a revolu?ních technologií, které m?ní sv?t kolem nás. Jednou z nejzajímav?jších stránek Lockheed Martin je její angažovanost v oblasti letectví…

Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

patrikpilous.cz, 21. ledna 2024 ve 15:32:44, 1x přečteno
Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

Pojem digitální marketing (digital marketing) obecn? ozna?uje používání webových stránek, aplikací, mobilních za?ízení, sociálních médií, vyhledáva?? a dalších digitálních prost?edk? k propagaci a prodeji výrobk? a služeb. Tento pojem m?žeme brát jako synonymní k online marketingu, i když kdybychom šli do podstaty slov, tak bychom n?jaké drobné rozdíly našli. Pojem digitální marketing za?al být populární s rozsáhlým rozší?ením internetu v 90. letech 20. století. Samotný vynález internetu a jeho…

Soupis poznámek k Dutch Bros. ($BROS)

404m.com, 14. ledna 2024 ve 22:16:41, 2x přečteno
Soupis poznámek k Dutch Bros. ($BROS)

Najít zajímavé investi?ní p?íležitosti není snadné, ?asto pom?že agregace dat podle r?zných parametr?, ale hodí se sledovat i lidi, kte?í mají v?tšinou pravdu anebo zajímavé zkušenosti. P?esn? takto jsem p?išel k tipu na Dutch Bros. Sta?ilo shlédnout video Dutch Bros (BROS Stock) I like it! 200% Upside? Autor videa se už d?íve analýzou spole?nosti zabýval. V minulém videu,…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

404m.com, 6. ledna 2024 ve 21:20:41, 2x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

V prosinci jsme se do?kali Santa rally, které táhlo hlavn? technologické akcie. V lednu se to ale trošku oto?ilo a spíše to vypadá, že rok 2024 by mohl pat?it defenzivním titul?m, ale kdo ví. Klidn? se m?že n?co pokazit a vše p?jde do kopru anebo sv?tu se p?edstaví levní roboti co mohou d?lat další levé roboty a v kombinaci s AI p?ijde nový pr?myslová revoluce. Prost? nikdo nic v dnešním sv?t? neví :) Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic…

Jak mi jde investování na eToro – prosinec 2023

404m.com, 2. ledna 2024 ve 00:03:53, 2x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – prosinec 2023

V prosinci jsem pokra?oval v zapisování si poznámek ke každému obchodnímu dni. I když je pravda, že více se v nich v?nuji ?lánk?m a informacím, které m? zaujali. Všechno najdete na mém eToro ú?t?. Ok tak p?edn? za?átkem prosince jsem se rozhodl zm?nit strategii p?ístupy k titul?m spojených s kryptom?nami. U pozic $RIOT a $MARA, kde jsem vyd?lával na volatilit? jsem zrušil…

M?j rok 2023 v marketingu

patrikpilous.cz, 29. prosince 2023 ve 11:53:50, 2x přečteno
M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru jsem si založil (kone?n?) osobní web. To to trvalo. Po tom, co se v onlinu pohybuju již skoro 8 let, tak je ostuda, že na vlastní web došlo až letos. P?vodn? jsem cht?l mít web, který bude odrážet všechny oblasti mého zájmu (marketing, historie, nemovitosti, investice, osobní rozvoj a hodn? chytrý zamyšlení nad sv?tem). Na konec jsem se rozhodl, že z toho nebudu d?lat gulášovku pro maniaky (zatím) a zam??ím web ?ist? na…

Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

patrikpilous.cz, 24. prosince 2023 ve 12:22:48, 1x přečteno
Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

Marketingový mix je ob?as brán jako synonymum ke zkratkám 4P, 5P, 7P, 8P nebo 4C. Jedná se o extrémn? známý a pro v?tšinu lidí i vyprázdn?ný akademický pojem. V praxi ho ?asto vytahují lidé, co si o marketingu p?e?etli akorát první kapitolu a tak n?jak se snaží n?jak chytit tohoto pojmu. V ?lánku se vám budu snažit p?edstavit marketingový mix trochu z jiného úhlu a ukáži otázky, na které byste m?li znát odpov?di. Marketingový mix nej?ast?ji ozna?uje ?ty?i klí?ové prvky marketingové strategie: produkt, cenu, místo a propagaci. V?nuje-li podnik ?i marketingová agentura pozornost t?mto ?ty?em složkám…

Jak snadno a rychle p?enést opera?ní systém Windows a všechna data na nový disk? Vyzkoušejte klonování disku

P?echod na nový disk, a? už v?tší nebo stejn? velký, je v dnešní dob? relativn? snadnou záležitostí. ?ešením je funkce obecn? známá jako klonování disku. Klonování p?enese všechna data z p?vodního disku, v?etn? opera?ního systému a bootovacího sektoru. Díky tomu, že data na p?vodním disku nejsou nijak dot?ena, tak je to…

Vyhody podnikani na malem trhu

podnikanivusa.com, 19. prosince 2023 ve 13:33:11, 1x přečteno

Byl jsem jen velmi kratce v Praze, kam jsem priletel na letiste. Stihl se udelat sraz komunity ohledne tezeni bitcoinu. Pak jeste rozhovor s Vojtou Zizkou, ten vyjde v lednu. Chtel jsem jeste udelat maly sraz pro tento blog, ale je to narocne s organizaci najit prostor. Kdyz jsem posilal nejake poptavky uz pred dvema tydny tak mi nikdo neodpovidal zpet. Priste se toho musi chytnout nekdo dalsi a pomoci mit, at si ten sraz udelame! Jinak si vychutnavam vanocni atmosfery a schuzkami s lidmi. Libi se mi, jak je CR mala zeme, ze to jde resit hodne…

Prodané .cz domény 11. – 17. prosince 2023

404m.com, 17. prosince 2023 ve 23:18:20, 2x přečteno

Tento týden byla nejdražší prodanou .cz doménou airbus.cz, která se vydražila na dAukce za 3.801 CZK po 21 p?íhozech. Doména ješt? nebyla p?evedena na nového vlastníka. Historie domény sahá do roku 2002, kdy na ní byla prezentace spole?nosti poskytující cestovní služby. Nicmén? ta pozd?ji zmizela a doména byla p?esm?rována. Na…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

404m.com, 17. prosince 2023 ve 11:27:03, 3x přečteno

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však není moc o ?em psát, všechno se nám za?íná zelenat a n?jak se nem?žu rozhodnout kam investovat do dividendového portfolia. Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si…

Nejvice velkolepe safari

podnikanivusa.com, 13. prosince 2023 ve 09:30:08, 2x přečteno

Pro nekoho kdo uz ma trosku vydelano a chce zazit velkolepe a luxusni safari tak davam tip. Je to cestovka zamerena jen na Afriku pro top klientelu, od hollyvoodshych hvezd po lidi jako treba ja:-). A delaji jednou za rok velkoklepe safari s privatnim jetem od Emirates pro malou skupinu deseti lidi, ktere zvladne hned nekolik destinaci (Victoria Falls, Zimbabwe, Gorily v Rwande, Okavango Delta v Botswane a Great migration v Kenya). Nastivili jsme mista kam nevedou silnice. Bez helikoptery nebo maleho letadla se tam neda dostat. Pro me asi…

Kolik penez staci na retirement?

podnikanivusa.com, 11. prosince 2023 ve 15:02:14, 5x přečteno

Kdyz si pocitam kolik mesicne utracim tak zjistuji, ze jsem mohl prestat pracovat zhruba pet let po prijezdu do USA. Tedy uz dlouho predtim nez vzniklo Shipito coz byl muj nejvetsi zdroj meho soucasneho net worth. Tohle je ciste podle cisel. Psychologicky je tezke prestat delat a byt v klidu. Prichazi ruzne ekonomicke krize. Investice klesaji na hodnote (i kdyz pak zase rostou, ale trva to…

Prodané .cz domény 27. listopadu – 3. prosínce 2023

404m.com, 3. prosince 2023 ve 22:14:09, 3x přečteno

Po delší dob? se n? dAukce n?jaká doména alespo? dražila. Jednalo se o starejfotr.cz, která se po 10 p?íhozech vyšplhala na 1,3K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Na domén? nikdy nebyl žádný po?ádný obsah. V b?eznu…

Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023

404m.com, 2. prosince 2023 ve 23:27:52, 3x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023

V listopadu jsem pokra?oval s výjimkou jednoho týdne, kdy jsem byl pracovn? mimo, s pravidelným logováním mých myšlenek a obchod?. P?itom zárove? na eToro píšu i p?ehled zpráv, které jsem ?etl. Hlavn? jsme se zam??il na ropu, kde jsem ?ekal že vystoupá nahoru a dalo by se vyd?lat na jejím shortování p?es ETF $SCO. Nakonec se to nestalo, ale d?lo se mnoho dalších v?cí. Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na eToro budu…

PHP: Pro? byste nem?li spoušt?t session_start() automaticky na všech stránkách?

blog.zdenekvecera.cz, 1. prosince 2023 ve 14:11:46, 1x přečteno
PHP: Pro? byste nem?li spoušt?t session_start() automaticky na všech stránkách?

Nejr?zn?jší PHP tutoriály ?asto radí, abyste na za?átku skript? spustili session_start(). Bez n?j totiž nem?žete pracovat se sessions. To je samoz?ejm? pravda, ale ?asto v návodech chybí d?ležitá zmínka – sessions byste m?li nastartovat pouze v p?ípad?, kdy s nimi opravdu pot?ebujete pracovat. Na grafech m?žete vid?t, jak se díky tomu sníží zát?ž serveru. V ostatních p?ípadech nastartovat sessions je nejen zbyte?né, ale dokonce i nežádoucí. U b?žných návšt?vník? by server musel neustále generovat a ukládat session data, které nepot?ebujete. Session data jsou ve výchozím nastavení PHP oby?ejné soubory…

Propad akcií SBSW (shrnutí myšlenek)

404m.com, 22. listopadu 2023 ve 01:07:21, 5x přečteno

Akcie spole?nosti Sibanye Stillwater Limited ($SBSW) se dneska p?kn? propadly. Uzav?ely na -17,88 %, což je opravdu síla. Chvilku mi trvalo zjistit, co se vlastn? stalo. Takže tento ?lánek je spíše takové mé shrnutí myšlenek. Sibanye-Stillwater, nadnárodní spole?nost v oboru t?žby a…

CloudFlare ($NET) – Q3/2023

404m.com, 13. listopadu 2023 ve 23:07:18, 4x přečteno

CloudFlare je jedna z mých v?tších pozic s portfóliu, takže se snažím projít nejen kvartální zprávy ale také konferen?ní hovory, které odhalí ?asto d?ležité zajímavosti, které mohou ovlivnit cenu. Cloudflare vidí významný potenciál v oblasti generativní AI a je ve fázi p?echodu n?kterých svých produkt? a služeb do této nové éry, p?i?emž n?které z nich již generují p?íjmy a další se teprve rozvíjejí. Cloudflare má strategický plán pro postupný r?st a…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio