SpaceX a Tesla efekt na hodnoty skladu

podnikanivusa.com, 25. února 2020 ve 01:13:53, 0x přečteno
SpaceX a Tesla efekt na hodnoty skladu

Chtel se pochlubit, ze udelal rekordni prodej. Mel dve nabidky. Jednu za hotovost. Druhy kupujici chtel delsi cas na uzavreni obchodu, aby si mohl zaridit pujcku. Nabidl jeste vice, ale prodavajici radeji chtel jistotu a vzal tu nizsi nabidku. Dal prednosti hotovost a rychlemu uzavreni obchodu. Muze…

Prodané .cz domény 17. – 23. února

404m.com, 23. února 2020 ve 15:49:25, 0x přečteno

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a dva hned s cenou p?es 10K CZK. Ale vezmeme  to postupn?. Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je obrazynastenu.cz. Na dAukce byla vydražena…

Australský soud na?ídil Google a? odhalí autora negativní recenze

404m.com, 23. února 2020 ve 00:22:10, 0x přečteno

V Austrálii se vedl zajímavý soudní sport mezi specialistou na b?lení zub? a Google. Dr. Matthew Kabbabe obdržel negativní recenzi od uživatele  “CBsm 23”, který v hodnocení uvedl “STAY AWAY” (držte se dál) a ozna?il proceduru za “extremely awkward and uncomfortable” (extrémn? trapnou a nepohodlnou). Takováto recenze jist? podnikání neprosp?je, což také tvrdil p?ed soudem doktor. Nejd?íve se pokusil doktor ?ešil…

P?išlo Spojené království odchodem z EU o GDPR?

404m.com, 20. února 2020 ve 23:24:36, 0x přečteno

Dneska jsem našel zajímavý ?lánek Google users in UK to lose EU data protection. V krátkosti Google plánuje p?esunout uživatelé ze Spojeného království z jurisdikce EU do USA. Uživatelé Google s tím budou muset souhlasit, což p?edpokládám bude n?jaký proužek k odkliknutí. USA je p?itom, co to využívání osobních dat jedna z…

Prodané .cz domény 10. – 16. února

404m.com, 16. února 2020 ve 11:27:29, 0x přečteno

Když jsem si procházel výsledky aukcí za tento týden, tak mi do o?í uhodila adfox.cz, jejíž cena se nakonec po 33 p?íhozech vyšplhala za 9,5K CZK. Jedná se totiž o doménu reklamního systému, který jsem také využíval. Reklamní systém za?al fungovat v roce 2006 a skon?il v prosinci 2010. Dokonce k tomuto tématu mám i ?lánek Adfox kon?í z 23.09.2010 :) AdFox provozoval vyhledáva? Centrum.cz, což byla v dávných dobách taková konkurence Seznam.cz. Bojovali i na poli PPC. Nakonec to ale Centrum vzdal, AdFox zrušil, a stal se strategickým partnerem AdWords (dnes Google Ads). Zkusil jsem Adfox.cz dát do Marketing…

Jak to vypadá když si nechcete psát jen tak pro sebe…

404m.com, 15. února 2020 ve 14:52:39, 0x přečteno

Dneska jsem poslouchal Google Webmaster Central office hours s Johnem Muellerem z Google a zazn?la tam op?t témata linkbuildingu. Jedno vedlo k pom?rn? stále omílanému faktu, že musíte váš obsah sami propagovat. Myslím si, že stojí za to si to p?ipomenout, protože nevím jak vy, ale m? se b?žn? stává, že nový obsah spíše píšu pro sebe :) Popravd? te? by vaše práce teprve m?la za?ít. Je t?eba nový obsah poslat na sociální sít?, což zahrnuje napsat lákavý p?ísp?vek, který je na míru d?laný publiku dané…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

cn130.com, 13. února 2020 ve 02:30:13, 0x přečteno

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení server? v našem primárním datacentru DC Tower výhradn? energii z obnovitelných zdroj?, p?estože jsou náklady na její dodávku vyšší než u konven?ní energie.“ No a ?ást zákazník? se do nich pustila, že to je jednak nesmysl a také že se jim to slušn? ?e?eno nelíbí. Tolik flamu u hostingu na Twitter jsem už dlouho nevid?l. No…

Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

404m.com, 12. února 2020 ve 01:45:39, 0x přečteno
Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení r?stem mezd spojených projektem Turris a…

Posledni upravy pred vydanim stavebniho povoleni na sklady

podnikanivusa.com, 10. února 2020 ve 00:55:46, 0x přečteno
Posledni upravy pred vydanim stavebniho povoleni na sklady

Resime snad doopravdy poslednich par detailu na planech pro stavbu skladu v Torrance. Bohuzel Civil Engineer dostal infarkt, byl v nemocnici a pak se rozhodl jit do duchodu. Jeho partner vypada…

Doménu .vc si nenápadn? oblíbily Venture kapitálové fondy

404m.com, 9. února 2020 ve 00:56:15, 0x přečteno

Dneska jsem našel zajímavý ?lánek o domén? .vc. Domainer Morgan Linton upozornil na vzr?stající po?et takzvaných Venture kapitálových fond?, které si zakládají své stránky práv? na doménách .vc. Jedná se o investi?ní fondy, které se zam??ují na nové anebo za?ínající projekty. V USA se pojem venture capital používá pro ozna?ení investice do vzniku spole?nosti. Vaší firmu/projekt založí jako akciovku, kde mají sv?j podíl. V EU však venture capital je obecn? soukromý kapitál vložený za ú?elem rozvoje…

Vaše .cz domény na prodej LXXXXIII.

404m.com, 7. února 2020 ve 12:10:57, 0x přečteno

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na…

Sklad v Nevade zhodnoceni 85%

podnikanivusa.com, 6. února 2020 ve 21:15:35, 0x přečteno
Sklad v Nevade zhodnoceni 85%

Loni jsem prodal muj sklad v Nevade. I kdyz primarne prodavat nechci, tak jsem videl, ze neni uplne jednoduche najit dobreho najmenika. Sklad je velky (76,000 sq. feet = 7060 m2) a tim padem okruh…

Nevyuzita realitni prilezitost (parkovani pro kamiony)

podnikanivusa.com, 3. února 2020 ve 18:21:20, 0x přečteno

V Los Angeles a Long Beach jsou dva obrovske pristavy pres ktere se importuje 60% veskereho zbozi do USA. Zbozi prijede v kontejnerech. Kontejner se nalozi na kamion a veze se nekam do skladu. Ti majitele kamionu je nekde musi parkovat a tech vhodnych parkovacich mist je cim dal mene. Hodne mest vyslovene zakazuje parkovani kamionu na ulicich nebo na pozemcich. Treba na tom pozemku musi byt vyslovene urcity zoning (heavy industry), aby to vubec bylo mozne. Mam pozemek, kde je zoning na vyrobu (light manufacturing) a ten na parkovani kamionu pouzit nejde. Vetsina mest jeste krome zoningu chce…

Google p?idal do nové Search Console nástroj na odstran?ní výsledk?

404m.com, 2. února 2020 ve 00:33:51, 0x přečteno
Google p?idal do nové Search Console nástroj na odstran?ní výsledk?

Ob?as se stane, že n?co proklouzne do Google, co by tam být nem?lo. Odstran?ní tohoto obsahu pak nemusí být tak snadné. Dlouhou dobu bylo ?ešením hodit na stránku stavový kód 410, což mohlo trvat dny. V roce 2018 p?išel Google s nástrojem Odstran?ní adresy URL, který dobu zkrátil na 1 den. Te? tu máme novinku – nástroj Odebrání. Jedná se o celkem hezké rozší?ení p?vodního nástroje na odebírání obsahu. Ob?as byste do Search Console m?li kouknout jestli váš obsah n?kdo náhodou nep?idal jako ur?ený pro dosp?lé, na návšt?vnost to totiž m?že mít celkem…

Placení poplatku za komunální odpad je všem známá v?c, noví majitelé byt? a dom? ale obvykle neví, že jim vzniká povinnost platit poplatek za každý takový byt i d?m, pokud v n?m není nahlášený trvalý pobyt. Pokud máte nahlášený trvalý pobyt v Brn?, musíte zaplatit ro?ní poplatek za komunální odpad. A? už bydlíte ve…

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

cn130.com, 1. února 2020 ve 03:41:02, 1x přečteno

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále podrobováno testování a monitorování. Jen pro zajímavost doposud bylo provedeno p?es 665.740 test? výkonu databáze, 731.808 m??ení dostupnosti zapo?tených, 3.659.040 m??ení dostupnosti neoficiálních (využívají se pouze pro ú?ely ov??ování a statistik) a stovky dalších manuálních test?. Na to že to je fun projekt to celkem narostlo…

Palestinská doména .ps povoluje jednoznakové domény

404m.com, 31. ledna 2020 ve 01:41:49, 2x přečteno

Správce domény .ps registr PNINA umožnil od ledna 2020 registrovat a používat jednoznakové domény. Historicky se p?itom spíše možnost registrace takovýchto domén rušila. Doména .ps pat?í Palestin?, respektive podle ISO 3166 “Palestinian Occupied Territories”. Má jí na starost registr PNINA (Palestinian National Internet Naming Authority). K její registraci není pot?eba lokální kontakt, m?že si jí registrovat kdokoliv. Nejlevn?ji jsem našel za 50 USD bez DPH. Nepat?í tedy zrovna k t?m nejlevn?jším. Celkem je…

Spekulace s doménami vir? a nákaz

404m.com, 25. ledna 2020 ve 02:10:05, 1x přečteno

Zatímco sv?t sleduje novou nákazu a snahu ?íny jí potla?it, tak se ?ást spekulant? s doménami pustila do vyd?lávání na nich. Na chvilku nebude ?ešit eti?nost anebo dobré mravy. V tom už každý má takové své jasno, své hranice. Na DomainInvesting.com se rozhodli projít databázi prodaných domén a zjistit, zdali tito spekulanti mají opravdu šanci n?co vyd?lat. Syndrom náhlého selhání dýchání je virus, který nakazil…

Další akce na .sk doménu, jak si vlastn? vede po p?evzetí CentralNIC

404m.com, 23. ledna 2020 ve 00:34:43, 4x přečteno

SK-NIC si pro nás p?ipravil další akci na .sk domény. Tentokrát slaví poko?ení mety 400K domén krátkou, ale zato výraznou slevovou akcí. Po dobu ?ty? dn? (21.01.2020 do 24.01.2020) si m?žeme koupit .sk doménu za 4 EUR, respektive to je…

V ?esku se naplno rozjíždí okamžité platby. Umožní vám poslat peníze mezi r?znými bankami b?hem pár sekund v režimu 24/7 v?etn? víkend? a svátk?, tak jako jste zvyklí nap?íklad u e-mail?. Neple?te si ale Okamžité platby s Prioritními platbami – ty jsou obvykle placené/dražší a umož?ují p?ipsání platby na ú?et p?íjemce, i když je pošlete po dvanácté hodin?; v žádném p?ípad? ale nejsou p?ipsány na ú?et p?íjemce on-line jako Okamžité platby.


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio