Vyplatí se AMP?

404m.com, 23. ledna 2019 ve 03:24:54, 0x přečteno
Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou hostuje Google na své CDN. Díky tomu je hodn? rychlá a Google jim dává n?jaké ty plusové body ve vyhledávání. Google se v posledním roce za?al po?ádn? p?eorientovávat na mobilní vyhledávání. Hromadn? za?azuje weby do mobilního indexu, kde jsou stránky hodnoceny podle toho jak vypadají na mobilních telefonech. P?itom se tam nebojí dávat i weby, které o?ividn? pro mobily…

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

404m.com, 20. ledna 2019 ve 20:46:47, 0x přečteno
Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina, která p?vodn? pochází z ?íny. Co jsem koukal na Google Trends tak její obliba mírn? roste. O tomto oboru toho moc nevím, takže nedokážu posoudit lukrativnost, ale ?ekl bych že nový majitel slušn? vyd?lal :) Na druhém míst? je bakovnadjizerou.cz. Po 21 p?íhozech a více jak hodin? a p?l dražby se její cena vyšplhala na 2.422 CZK. Bakov…

Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

404m.com, 19. ledna 2019 ve 14:01:13, 0x přečteno
Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

Rok 2018 je za námi. Nastal ?as zkompletovaná data a vyhodnotit jej. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste pot?ebovali o n?jaké prodané domén? více informací. Rád bych také pod?koval všem, kte?í se pod?lili o sv?j prodej. Tento rok v tabulce najdete nejdražší prodané domény, jejichž cena byla alespo? 10K CZK. Pokud máte zájem o detailn?jší…

Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

404m.com, 18. ledna 2019 ve 02:18:04, 1x přečteno
Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

V?tšina nTLD nesvádí boje mezi sebou, ale spole?n? se snaží p?esv?d?it uživatele, že mají své místo na internetu. Využívají k tomu r?zné formy reklamy, v?etn? velmi velkých slev. Mnoho z nich vsází na to, že zákazník další rok prodlouží. Spousta nTLD se také objevila v nabídce ?eských hostingových firem jako alternativa k .cz a gTLD. Jak je mají ?eši rádi a využívají je v?bec? P?iznám se že netuším pro? vede…

Zajimava prilezitost na koupi skladu v Oregonu

podnikanivusa.com, 17. ledna 2019 ve 16:22:23, 0x přečteno

Realitni trh se sklady neni moc flexibilni. Kdyz date na prodej dum nebo byt, tak je spousta zajemcu co v nem muzou bydlet. Ale sklad moc lidi nepotrebuje. Takze tam nefunguje dokonaly trh, kde je…

P?ichází doména .dev

404m.com, 16. ledna 2019 ve 00:44:24, 0x přečteno
P?ichází doména .dev

Už zítra (16.1.2019) za?íná sunrise period na novou nTLD .dev. Doménu využívat jí získal Google 18. prosince 2014. O .dev m?l zájem i Amazon, ale nakonec jí p?enechal Google v kv?tnu 2014. A v ?em je .dev tak zajímavá? Spousta vývojá?? jí už dlouhé roky používá pro své vývojá?ské prost?edí. V?tšina programátor? si…

Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

404m.com, 14. ledna 2019 ve 00:29:41, 1x přečteno
Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala 8p.cz, která byla v uživatelské aukci na Subreg vydražena za 5K CZK. Za dvouznakovou doménu super cena. Na domén? byla pouze parkovací stránka anebo reklama. 8P by šla použít ur?it? pro název…

Jak si vedou nTLD

404m.com, 13. ledna 2019 ve 01:28:05, 1x přečteno
Jak si vedou nTLD

Kolem nTLD je taková divná mlha p?edsudk?. I po tolika letech si nejsem zcela jistý jak se k nim postavit. M?lo by se jednat o b?žné domény, které mají rozší?it p?epln?ný internet. Na druhou stranu stále s i jimi ?lov?k není úpln? jistý – jsou nové, ?asto dražší a nevíme jak se k nim postaví vyhledáva?e a hlavn? návšt?vníci. Zatímco já váhám, tak mnoho dalších je využívá. Poj?me se podívat na který p?ehled…

Vaše .cz domény na prodej LXXX.

404m.com, 11. ledna 2019 ve 15:31:58, 1x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXX.

Máme tu první nabídku vašich .cz domén v roce 2019. Dokonce nám to vyšlo na hezkou 80tou. P?emýšlel jsem jestli tyto pravidelné p?ísp?vky n?jak vylepšovat anebo m?nit, ale myslím že to není t?eba. Podle vašich ohlas? to celkem funguje. N?kdo propaguje své portfólio jiný zkouší…

DXL.com prodána za 1.150.000 USD

404m.com, 11. ledna 2019 ve 01:38:16, 0x přečteno
DXL.com prodána za 1.150.000 USD

Trojznaková doména DXL.com byla prodána koncem roku 2018 za 1.150.000 USD. Transakci potvrdil James Booth z brokerské spole?nosti BQDN. Kupcem byla spole?nost Destination XL Group, Inc. Destination XL Group, Inc. se zam??uje na prodej pánského oble?ení nadm?rných velikostí. Jejich obchodní zna?ky jsou Rochester Clothing, Casual Male XL, Shoes XL, Living XL a DXL. P?itom hlavní obchodní zna?kou je práv? DXL. P?sobí hlavn? v USA, Kanad? a obchod mají i v Londýn?. Jen v USA mají…

WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

404m.com, 9. ledna 2019 ve 02:01:50, 1x přečteno
WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

Osobn? se zatím blokovému editoru Gutenberg vyhýbám, protože mi p?i testování ješt? p?es WordPress 5 zrovna moc nesedl. Navíc na starém dobrém TinyMCE mám napsáno tisíce hodin. To se t?žko p?echází na n?co, co vlastn? na b?žné psaní nepot?ebujete. Jeden m?j klient však Gutenberg…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

404m.com, 7. ledna 2019 ve 01:13:56, 1x přečteno
Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no celkem 85 p?íhoz?. Prozatím nebyla ješt? p?evedena na nového majitele, takže není nic jisté. A pro? se ez.cz dostala s cenou tak vysoko?…

Vyhledáva? Duck Duck Go dosáhl 9 miliard hledání v roce 2018

404m.com, 6. ledna 2019 ve 01:42:18, 1x přečteno
Vyhledáva? Duck Duck Go dosáhl 9 miliard hledání v roce 2018

Vyhledáva? Duck Duck Go je známý tím, že nijak nesleduje aktivitu svých uživatel?. V podstat? na tom má postavenou i své PR – neukládáme vaše osobní data, nepronásleduje vás naše reklama, neprodáváme vaše osobní data. Do zna?né…

Trip report prvni trida Air France

podnikanivusa.com, 5. ledna 2019 ve 02:33:23, 0x přečteno
Trip report prvni trida Air France

Omlouvam se predem, ze uz jsem liny delat poradne trip reporty. Tak jen velmi strucne. Takto vypada nova prvni trida Air France. Je to velmi podobne te starsi verzi, ale novinkou je ten zaves, ktery vytvari kompletni soukromi. Jednoduche reseni. A me osobne se velmi libilo. Na fotce jsem dal jen uz rozestlanou postel. To spani v letadle uz proste povazuji a absolutne nejdulezitejsi benefit. Nic jineho pro me neni dulezite:-). Co me trosku zaskocilo, ze uz v letadle byli pouze ctyri sedadla pro prvni tridu. Na jednu stranu je to velmi prijemne,…

Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právo jí vlastnit. A práv? to se týká Velké…

Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

404m.com, 3. ledna 2019 ve 01:28:10, 2x přečteno
Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

V minulém roce mi n?jak utekl celkem zajímavý tweet od Johna Muellera, který potvrdil že Google prochází obsah vašeho webu 2x. Nejd?íve klasicky hledá texty a informace v ?ist? v HTML dokumentu, a po ?ase když má ?as a prost?edky tak se vrátí a provede vykreslení webu p?es JavaScript. P?itom na to druhé m?žete klidn? ?ekat i n?kolik týdn?. Zatímco procházení dokument? HTML má Google velmi dob?e zvládnuté a dokáže dostat…

Podle Ahrefs je p?evážná v?tšina vyhledávání na Google long tail

404m.com, 2. ledna 2019 ve 01:03:30, 0x přečteno
Podle Ahrefs je p?evážná v?tšina vyhledávání na Google long tail

Že je více long tail? než dalších frází asi nikoho nep?ekvapí. Vždy? na jedno sloví?ko s velkou hledaností p?ipadnou desítky dvouslovných a stovky víceslovných. Kdo n?kdy zkoušel MFA tak jist? ví, že se více vyplatilo najít p?esné fráze s nižší hledaností než cílit na ta nejhledan?jší klí?ová slova. Bylo jednodušší obsadit top pozice a navíc reklama byla lépe cílena, takže se to projevilo i na po?tech…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

404m.com, 31. prosince 2018 ve 01:23:24, 1x přečteno
Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním p?ehledu ;), ale rozhodn? finišuje hezky. Prosinec  stojí za to. Za?neme prodejem balí?k? t?í domén playbe.cz, serialhd.cz a hdfilmy.cz, které prodal Honza za 35K CZK. K tomu asi není moc co dodat. Domény obsahující klí?ové slovo seriály…

Vaše .cz domény na prodej LXXIX. – Silvestrovský speciál 2018

404m.com, 30. prosince 2018 ve 00:20:37, 1x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXIX. – Silvestrovský speciál 2018

Do konce roku už nezbývá moc ?asu a tak m? napadlo, že jsme tento rok vlastn? neud?lali n?jakou speciální nabídku vašich .cz domén. Takže až do 1.1.2019 máte možnost nabídnout na 404M vaši nejdražší .cz doménu, kterou si myslíte že máte :) Pokud by se vám poda?ilo prodat vaší nejdražší doménu, tak ur?it? využijte p?evod p?es t?etí strany. Jsou tu služby jako Subreg…

Jaké odkazy jsou proti pravidl?m Google

404m.com, 29. prosince 2018 ve 01:13:57, 1x přečteno
Jaké odkazy jsou proti pravidl?m Google

Jak jist? víte podvád?t s odkazy se nemá. Je to proti pravidl?m Google a m?že za to být penalizace. Víte však jaké vlastn? odkazy jsou v rozporu s Google pravidly? Google oficiáln? ozna?uje…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio