Co te? s akciemi ?EZ?

404m.com, 24. června 2022 ve 00:22:07, 1x přečteno

Že se n?co na ?EZu bude dít jsem tušil podle toho podivného r?stu v posledních m?sících. Jist? válka na Ukrajin? žene cenu elekt?iny nahoru a ?EZ má nejlepší výsledky za hodn? dlouhou dobu, ale je to prost? ?EZ. M?že vyd?lat 2x tolik,…

Wash sale rule – tip jak usetrit na danich

podnikanivusa.com, 20. června 2022 ve 15:14:53, 3x přečteno

Wash sale u akcii znamena, ze prodate akcie se ztratou a do 30 dnu koupite znovu tu stejnou akcii nebo nejakou velmi podobnou. A toto pravidlo vam znemozni  zapocitat ztratu z prodeje, protoze to je tzv. wash sale. Jenze u bitcoinu (i jinych krypto…

Prodané .cz domény 13. – 19. ?ervna 2022

404m.com, 19. června 2022 ve 23:06:22, 2x přečteno

Tento týden jsem se v?noval hlavn? akciím. Akciový trh v USA zažil opravdu krušný týden. Nicmén? se domnívám, že to bude ješt? na delší dobu. O negativní náladu se postará FED,…

Cerven 2022: Propad na trzich. Bitcon na $20k

podnikanivusa.com, 15. června 2022 ve 15:20:53, 2x přečteno

Bitcoin jsem taky uz pekne v minusu a to z tezeni nebo z nakupu. Ze budeme znovu na hodnotach kolem $20,000 bych neveril! Tohle je graf z tezeni. Oranzova jsou ceny USD kdy byl bitcoin pripsan na ucet. Modra jsou podle vyvoje kurzu. Ted jsem 39.6% dole. FED ma dnes ohlasit narust urokove miry. Inflace je pres 8% a neklesa.  Ocekava se 0.75% narust urokove miry a ja mam zrovna delat SWAP u nedavne pujcky na koupi skladu na Floride. SWAP znamena, ze se zafixuje urok a dela se to az po uzavreni pujcky. To nacasovani neni idealni. Ale asi zafixuji i ted, protoze to vypada, ze uroky jeste nahoru…

Za?ínám op?t sledovat BCPP

404m.com, 15. června 2022 ve 00:56:12, 2x přečteno

V USA to p?kn? za?íná padat, poté co kv?tnová inflace zrychlila na 8,6 % (Y/Y) . Trh je vyplašený a dochází k opravdu slušným výprodej?m. Dokonce mi p?ijde že trh v??í, že zítra FED…

Prodané .cz domény 6. – 12. ?ervna 2022

404m.com, 12. června 2022 ve 22:58:07, 2x přečteno

Tento týden jsem se v?noval hlavn? akciím a kryptu. N?jaké myšlenky jsem sepsal do ?lánku ?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK. Pokud jde o krypto tak jsem se rozhodl zam??it se na kryptom?nu Solana. Abych byl v obraze, tak si jednak vytvá?ím znalostní bázi, což je m?j proces u?ení, a také si p?episuji zajímavé ?lánky. Dneska to byl ?lánek Solana založila 100M fond na podporu projekt?…

?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK

404m.com, 11. června 2022 ve 23:58:23, 1x přečteno
?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK

V pátek jsem si na kurzy.cz p?e?etl krátkou zprávi?ku, v níž podle statistiky Bit.plus, ?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? roku kryptom?ny za 1,9 miliardy CZK. Oproti roku 2021 se má jednat o 42% pokles. Popravd? vzhledem k vývoji na trhu je to celkem p?ekvapení. Od za?átku roku je to celkem nuda. Všechno se postupn? propadá a stále to nevypadá na n?jaký obrat. Do toho navíc…

Prodané .cz domény 30. kv?tna – 5. ?ervna 2022

404m.com, 5. června 2022 ve 23:51:16, 0x přečteno

Po delší dob? tu máme v?tší prodej. Doména receptar24.cz se po 27 p?íhozech vydražila na dAukce za 7.001 CZK. Jednalo se o odchyt a doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. V archivu jsem našel první záznam o obsahu na…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

404m.com, 5. června 2022 ve 01:04:24, 2x přečteno

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že se za?nou stahovat mra?na i nad pražskou burzou. Cena komodit p?jde více nahoru a to v?etn? zlata. Od dna se za?ne pomalu odrážet i Bitcoin a jevit minimáln? krátkodobí r?st. No a vidíte. Nic z toho se nestalo, respektive tak n?jak se to asi d?je, ale o hooodn? pomaleji. Ale vezmeme to postupn?. Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování…

IPO Gevorkyan

404m.com, 4. června 2022 ve 01:23:00, 4x přečteno
IPO Gevorkyan

P?ed pár dny m? zaujala informace o plánovaném IPO spole?nosti Gevorkyan na BCPP trhu START. Zahlédl jsem jen zb?žn?, že to bude velké, spole?nost vyd?lává a mohl by to být dividendový titul. Už d?íve jsem takto koupil akcie ?eská zbrojovka Group a Pilulka. Dopadlo to velmi dob?e. Nakonec jsem strávil n?kolik hodin analýzou. S výsledky se s vámi rád op?t pod?lím :) Spole?nost se v?nuje práškové metalurgii, což je technologie, která umož?uje vyráb?t strojírenské produkty. Ovšem na rozdíl od tradi?ního strojírenství m?že být produkt vytvo?en jedním…

Vaše .cz domény na prodej CXXI. (max 20K CZK)

404m.com, 3. června 2022 ve 08:26:55, 1x přečteno

Je tu první pátek v m?síci a to ten pat?í vašim .cz doménám, které m?žete nabídnout v komentá?ích pod ?lánkem. Nejzajímav?jší kousky, pak zve?ejní na Twitter i @DoménovýRobot. Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

404m.com, 2. června 2022 ve 00:30:18, 2x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde. V kv?tnu se dál propadaly kryptom?ny i r?stové akcie. Zam??il jsem se tak hlavn? na tituly mého hlavního investování, které obchodují p?es Fio e-broker. Na eToro mi nezbývalo než ?ekat. Postupem ?asu jsem však za?al p?emýšlet,…

M?j první bear market aneb zatím nuda

404m.com, 27. května 2022 ve 00:50:03, 2x přečteno
M?j první bear market aneb zatím nuda

A?koliv se v diskuzích spekuluje jestli už je tu bear market anebo ne, tak já mám jasno. Je tu a bude postupn? ješt? medv?d?jší. Jenomže zatím je to p?kná nuda. Ne že bych tedy jen koukal. N?co jsem nakoupil, n?co prodal, ale hlavn? mi to p?ijde jako nevyužitá p?íležitost. Nejvíce jsem se t?šil, že rozší?ím dividendové portfólio o nová kousky a posílím pozice u toho co mi funguje. Jenomže problém je v tom, že zrovna to co bych cht?l kupovat dol? zatím moc nešlo. Konkrétn? mám zájem o silné, r?stové tituly s menší dividendou. To znamená velké spole?nosti, které rostou alespo? o 5 – 10 % ro?n? a p?itom…

Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

404m.com, 20. května 2022 ve 00:30:03, 2x přečteno
Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

Spole?nost Riot Blockchain ($RIOT) je jedním z nejv?tších t?ža?? BitCoin. Nesnaží se však jen t?ží, ale budují kompletní infrastrukturu pro t?žbu a zázemí. V minulém roce koupili nap?íklad spole?nost pro výrobu elektrorozvod?. Snaží se na t?žbu jít i efektivn?ji a tak zkouší chladit ASIC minery v oleji, což jim snižuje náklady. Jsou ideální volbou pokud nechcete investovat p?ímo do BitCoin. Jedná se však o velice…

Prodané .cz domény 9. – 15. kv?tna 2022

404m.com, 15. května 2022 ve 23:30:23, 4x přečteno

Tento týden byla nejdražší prodanou doménou aquajachymov.cz, která se vydražila na dAukce za 1,3K CZK. Zájemce jí získal po 13 p?íhozech a už na n?j byla i p?evedena. Historie domény sahá do roku 2011, kdy se na ní objevila prezentace aquacentra (Aquacentrum Agricola v Jáchymov?). Prezentace zde byla až do roku 2021, kdy se na domén? objevilo p?esm?rování na jinou doménu. Vypadá to, že to byla celkem známá destinace, protože na ní vede 2354 zp?tných odkaz? z 109 domén. N?které jsou celkem zajímavé. Celkový domain rank je 35. Nový majitel to z?ejm? koupil kv?li zp?tným odkaz?m, ale nedivil bych se pokud by…

Na trzich je pekny masakr

podnikanivusa.com, 11. května 2022 ve 17:11:53, 4x přečteno

Big picture je, ze investovani je dlouhodoba zalezitost. Toto k tomu patri. Jsou to dobre prilezitosti jak po troskach prikupovat tituly o ktere mate zajem. A po tom bull runu co jsme ted meli poslednich par let nejaka korekce musela prijit. Kdyz si…

CloudFlare – konferen?ní hovor Q1/2022

404m.com, 11. května 2022 ve 00:44:20, 3x přečteno

P?ed pár dny jsem do mého portfolia p?idal spole?nost ClouFlare ($NET), která se zam??uje na kybernetickou bezpe?nost, cloudové služby a t?ží ze své celosv?tové sít?. V mnoha ohledech je zcela unikátní a ?ekl bych bez po?ádné konkurence. Jedná se o r?stovou spole?nost, která se snaží investovat všechny vyd?lané peníze do vývoje, výzkumu a r?stu. Spole?nosti se poda?ilo…

Prodané .cz domény 2. -8. kv?tna 2022

404m.com, 8. května 2022 ve 22:30:15, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je bombarder.cz. Vydražila se po devíti p?íhozech na dAukce za 1.150 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2015, kdy se na ní nacházela parkovací…

MicroStrategy a BitCoin, co nám prozradila kvartální zpráva Q1/2022

404m.com, 6. května 2022 ve 01:00:10, 2x přečteno

MicroStrategy ($MSTR) je spole?nost, která se v?nuje business intelligence, vývoji mobilního software a cloudovým službám. V podstat? pomáhá firmám a státní správ? s digitalizací. Spole?nost si získala pozornost, když za?ala volné prost?edky ukládat do BitCoin. Jejich akcie narostly a ?ada lidí je má jako BitCoinové ETF. ?editelem je Michael Saylor, který je ve sv?t? kryptom?n velmi známou osobností. MicroStrategy drží celkem 129.218 $BTC. Zaplatila za n? 3,97 miliardy…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

404m.com, 2. května 2022 ve 23:22:27, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde. Duben nebyl moc veselý. Akcie jdou dol?, BitCoin se dostal pod 40K USD a s ním i zbytek…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio