Jak se prodávají oblíbené nTLD ve sv?t?

404m.com, 17. října 2020 ve 23:55:42, 3x přečteno
Jak se prodávají oblíbené nTLD ve sv?t?

Dneska jsem se po delší dob? podíval na statistiky v nTLDstats.com jak si vedeme. ?R se posunula z 40. na 39. místo a p?edb?hla Bangladéš. Momentáln? je na ?eské kontakty registrováno 25.029 nTLD a p?ed námi je Pakistán s 26 tisíci. S trochou snahy bychom jej do 10 dní mohli dohnat. Za nár?st zájmu o nTLD u ?ech? m?že spole?nost Wedos, která je p?idala do svého portfólia a za?íná pomalu ale jist? propagovat. Ub?hl zhruba m?síc a podle nTLDstats.com má Wedos registrováno 2.781 nTLD, v ?R 2.452, ?ímž se ?adí na 3. místo za Gransy a Ascio. Jak vidíte v tabulce jsou…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

404m.com, 14. října 2020 ve 01:06:34, 2x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi s velkou silou v e-commerce, bez v?tší konkurence a se zkušeným vedením. A jaká je poptávka? No po dnešních zve?ejn?ných ?íslech hodn?…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

404m.com, 10. října 2020 ve 00:41:23, 4x přečteno
Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme si museli po?kat až do zá?í, kdy 16. zá?í využili spušt?ní volné registrace domén .gay. Nakonec se jim poda?ilo zaregistrovat pro své zákazníky 45 .gay domén. Možná vám to nep?ijde jako moc, ale v ?R moc nTLD rozší?ené nejsou a cena registrace domén .gay byla pom?rn? vysoká…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2020

cn130.com, 9. října 2020 ve 02:19:03, 2x přečteno

Zaznamenali jsme podvodné emaily, které mohou snadno vyvolat falešný dojem, že byly odeslány naší spole?ností, a vylákat od uživatel? heslo nebo ?íslo kreditky. Bu?te proto obez?etní, a jestliže jste takový e-mail obdrželi, pošlete nám jej prosím na helpdesk@active24.cz pic.twitter.com/ja2CkIIDOA BlueBoard v zá?ijovém newsletteru upozornil na nový vzhled webu, zavedení…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

404m.com, 6. října 2020 ve 02:02:35, 3x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení). Btw. na Twitter jsem našel seznam titul?, které musíte…

Predkupni pravo jako soucast najemnich smluv

podnikanivusa.com, 5. října 2020 ve 19:43:44, 3x přečteno

Najemnik je velka firma s pobockami po celych USA. Kdyz prodavajici pred mnoha lety podepisoval najemni smlouvu tak si najemnik vyzadal, ze chce mit predkupni pravo na koupi. Je to napsano tak, ze kdyz prodavajici dostane pisemnou nabidku na koupi, tak najemnik muze nemovitost koupit za stejnych podminek. A ma 60 dnu na rozmyslenou! Kupujici vyjednava, smlouva a nakonec se dohodne na cene se kterou je spokojen. A pak se ceka 60 dnu jestli mu to  treti strana (najemnik) a nevyfoukne mi to pod nosem. Tady to ten broker taky neresil uplne…

Ultimátní test webhosting? – zá?í 2020

cn130.com, 4. října 2020 ve 00:26:31, 3x přečteno

Když jsem si dnes stáhl data z monitoring?, tak jsem nev??il vlastním o?ím. Nebýt velkých problém? u Station, tak by úpln? všechny hostingy za?azené do Ultimátního testu webhosting? byly bez výpadk?. Dneska tedy nebude moc o ?em psát. V zá?í jsem shromaž?oval data pro zjišt?ní jak rychlé jsou webhostingy s cachovacím pluginem…

Vaše .cz domény na prodej CI. (max 20K CZK)

404m.com, 2. října 2020 ve 08:41:33, 3x přečteno

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO ?eská zbrojovka Group

404m.com, 29. září 2020 ve 23:55:19, 3x přečteno

Pokud sledujete situace kolem ?eských akcii, tak vám ur?it? neutekla informace, že na trh hodlá vstoupit ?eská zbrojovka Group. Obchodovat se za?ne od pátku 2. ?íjna 2020 pod tickerem BAACZGCE.…

Na oslavu rozjedu registrace nTLD rozdává WEDOS 1000 domén .fun zdarma

404m.com, 23. září 2020 ve 21:43:03, 2x přečteno

Wedos spustil registraci nTLD minulý týden. Jako akreditovaný ICANN registrátor má p?ímo smlouvy s jednotlivými registry, takže si m?že vyjednat individuální podmínky. Podle posledního blogpostu si prý “vybojovali unikátní podmínky jaké široko daleko nikdo nemá”, takže se máme na co t?šit. Wedos vydal kupón WEDOSFUN díky kterému si m?žete zaregistrovat až 7 .fun domén úpln? zdarma. Kupón je omezen na celkem 1000…

Superakce na .eu doménu je zp?t! Za pouhých 10 EUR získáte .eu na 10 let.

404m.com, 21. září 2020 ve 23:54:28, 0x přečteno

V sou?asné dob? neexistuje lepší akce na doménu, než jakou jednou za ?as uspo?ádá EURid. Za pouhých 10 EUR získáte .eu doménu na 10 let. To je v p?epo?tu 26,99 CZK/rok. Jediné co m?že s touto cenou sout?žit je .xyz za 0,99 USD/rok (22,668 CZK) v rámci akce AYDACFU. Ovšem tam je nutné aby se jednalo o 6 až 9 ?íselnou doménu, což je dost omezující. Do akce se mohou zapojit všichniakreditovaní registráto?i EURid. Podmínkou je, že musí domény v rámci této akce zaregistrovat na 10 let, což ne vždy jejich systém…

150 milion? .com domén

404m.com, 19. září 2020 ve 02:16:06, 0x přečteno

Na stránkách verisign.com se objevila oficiální statistika, že 16.09.2020 byla poko?ena meta 150 milion? registrovaných .com domén. P?itom p?ed dvaceti lety bylo registrováno jen pouhých 10 milion? .com, .net a .org domén dohromady. Je…

Nizke nabidky na koupe nemovitosti a trpelivost pri nakupu.

podnikanivusa.com, 18. září 2020 ve 18:50:56, 1x přečteno

Kdyz pisu o svych realitnich dealech tak to vypada jak to jde strasne snadno. Nabidnu nizkou cenu a prodavajici ji akceptuje. Realita takova neni. Ty nejlepsi obchody co jsem uzavrel si vyzaduji hodne trpelivosti. A velmi casto take hodne odmitani. Treba nedavny obchod, ktery jsem si myslel, ze urcite vyjde. Nemovitost uz dvakrat vypadla z escrow. Prodavajici jsou v takove situaci casto zklamani a jsou ochotni zlevnit, kdyz maji dostatecne garance, ze se obchod konecne uzavre. Ta garance je treba nevratna vyznamna zaloha. Nabidl jsem mirnou slevu 3.3% (jindy delam mnohem agresivnejsi nabidky). A nedostal zadnou odpoved. Kdyz jsem pak…

Wedos spustil vlastní registraci nTLD

404m.com, 17. září 2020 ve 00:11:06, 2x přečteno

Dnes ve ve?erních hodinách se na Twitter profilu nejv?tší hostingové spole?nosti u nás objevila první nabídka nTLD. Bylo to trochu p?ekvapení, protože jsme spíše o?ekávali n?jakou super slevovou akci, jak to má ve zvyku. Místo toho Wedos uvedl na ?eský trh doménu .gay. Dnes v 17:00 byla spušt?na volná registrace .gay domén pro všechny. Jako akreditovaný registrátor se nám poda?ilo vše stihnout p?ipravit a tak máte možnost si jí u nás zaregistrovat. Tak schváln? kdo…

Subreg (Gransy s.r.o.) ?elí zatím své nejv?tší krizi

cn130.com, 16. září 2020 ve 02:01:24, 1x přečteno

Spole?nost Gransy s.r.o., která je známá hlavn? díky své služb? Subreg, byla cílem kybernetického útoku s vážnými d?sledky. Postižené byly i její hostingové služby pod názvem Station…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

404m.com, 13. září 2020 ve 01:26:56, 0x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

Všechny informace o akciích, které mám anebo sleduji mám v jednom .ods souboru. Nejd?ležit?jší list je seznam akciových titul?, plánovaná dividenda, aktuální cena, výpo?et kolik na nich vyd?lám a na kolik musí cena spadnout, aby byl dividendový výnos 6 % p?ed zdan?ním, po zdan?ní a kolik je pot?eba, aby porazil portfólio. V?tšinou nepoužívám reálnou dividendu, ale takovou, která je reálná pro p?íští rok. Z toho všeho se pak generují grafy a pracuje v dalších listech. Musím ?íct, že tyto hrátky s akciemi mi celkem slušn? zlepšily znalosti a práci s …

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2020

cn130.com, 12. září 2020 ve 02:39:04, 0x přečteno

BlueBoard zkusil akci .cz doména za  1 CZK ke každé objednávce webhostingu do konce srpna. Bohužel nejsem schopný zjistit efektivnost této akce, protože BlueBoard není registrátorem .cz domén a z?ejm? domény registruje p?es Ignum a t?m kleslo od 13.08 do 31.08 po?et registrovaných .cz domén o 234. Jeden z nejstarších hosting? v ?R ?eský Hosting (THINline s.r.o.) se stal…

Indický registr Radix, který provozuje 10 nTLD, odhalil, že za první polovnu roku 2020 m?l obrat z prémiových domén 1,97M USD. Jedná se o nár?st o 18 % oproti druhému pololetí 2019 a tém?? 49 % meziro?n?. Všichni víme, že ne všechny…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem za?al obchodovat na NYSE, tak volný ?as trávím pro?ítáním diskuzí, zpráv a finan?ních…

Vaše .cz domény na prodej 100. (bez limitu)

404m.com, 4. září 2020 ve 10:28:21, 1x přečteno

Dneska je tu celkem 100. ?lánek Vaše .cz domény na prodej, pod kterým m?žete nabídnout n?jaký hezký kousek ostatním ?tená??m 404M. Úpln? první Vaše .cz domény na prodej vyšel 18.12.2011 a bylo pod ním 44 nabídek. Za celou dobu existence jej podle GA navštívilo 1749 lidí. Celkový po?et p?e?tení všech návšt?v ?lánk? Vaše .cz domény na prodej byl podle GA 37.441. Ovšem nevím nakolik se na tato stará data z GA dá spolehnout, ?ást filtr? nevrací žádné výsledky anebo vrací chyby “Požadavek na data se nezda?il.” V každém p?ípad? už to není, to co…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio