Jak si vedly TLD v prvním pololetí 2019

404m.com, 18. července 2019 ve 04:35:39, 0x přečteno

Na Namepros se v jednom vlákn? objevil celkem hezký p?ehled srovnání prodaných gTLD za rok 2018 a 2019. Data jsou z databáze NameBio. Byly vybrány pouze domény s cenou nad 100 USD. Pokud vezmeme všechny evidované domény (gTLD, nTLD i ccTLD), tak meziro?n? bylo oznámeno o 28 % více prodej? a pr?m?rn? vzrostla cena prodané domény o 17 % na 1545 USD. V prodejích vedou t?i…

Zlati imigranti

podnikanivusa.com, 16. července 2019 ve 04:22:14, 0x přečteno

Vite co je na tech imigrantech nadherne? Jak si vazi, ze jim date praci. Kdyz jsem se prisel podivat jak co na dome udelali, tak jsem videl prijemnou a pratelskou energii. Jejich sef co umi anglicky mi hned prisel podekovat jak moc je rad kolik jim davam prace (nechavam je delat ruzne udrzby a…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

404m.com, 14. července 2019 ve 17:37:38, 0x přečteno
Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz, která se vydražila na dAukce za 5.099 CZK. Po 16 týdnech se tak zde prodala doména nad 5K CZK (13.03.2019 to byla ez.cz za 55K CZK). Doména už byla p?evedena na nového majitele, ale prozatím ješt? nesm??uje na hosting. V archivu je o ní…

Koupena nemovitost, opraveno a pronajmuto behem tydne

podnikanivusa.com, 13. července 2019 ve 23:22:44, 0x přečteno

V utery jsem koupil jednu nemovitost. Jsou to tri jednotky ve spatnem stavu. V patek jsem uz v podstate mel na vsechny najemniky. A uz se taky delaly opravy (malovani, obrouseni drevene podlahy) a asi v pondeli nebo v utery se vymeni koberce. Kamarad co je na nasteve z CR rikal, ze kdyz neco opravuje tam, tak jen dva tydny ceka na to nez dostane kalkulaci. A ze kouka jak to jde vsechno rychle. Az pri teto vete jsem si uvedomil, ze to fakt ma rychly spad. Ale kdyby se me nekdo zeptal tak jsem mel stejne pocit, ze vse jde  pomalu. Osobne mam rychlost velmi rad. I v Americe jsou obrovske rozdily. Mista kde je obrovska konkurence a velka…

Ako sme spustili medializuj a pre?o IT projekty meškajú

podnikanivusa.com, 13. července 2019 ve 23:09:27, 0x přečteno

Medializuj je platforma, ktorá spája novinárov s odborníkmi. Novinári ?asto prácne h?adajú špecialistov, ktorí by sa vyjadrili na témy, ku ktorým pripravujú ?lánok. Odborníci sa v?aka vyjadreniu v médiách zvidite?nia a posilnia svoje meno, ?i firemnú zna?ku. A práve to spája náš projekt. Prvá verzia bola ve?mi oklieštená a nevyladená. Náš pôvodný plán bol spusti? plnú verziu do 15. mája 2019, ?o sme však nestihli. Spustili sme ju presne o mesiac neskôr a stále ju zdokona?ujeme. S meškaním IT projektov v korporáciách sa už ráta ako so samozrejmos?ou. Pre?o však meškal aj náš projekt, ktorý som…

Jak jednoduše a automaticky vkládat do p?ísp?vk? ve WordPress další obsah

404m.com, 13. července 2019 ve 02:45:29, 0x přečteno
Jak jednoduše a automaticky vkládat do p?ísp?vk? ve WordPress další obsah

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o jednu vychytávku, kterou používám u WordPress. Ob?as se mi stává, že pot?ebuji vložit n?jaký obsah do p?ísp?vk? ve WordPress. Nap?íklad když si odstrollujete tém?? na konec tohoto ?lánku, tak tam uvidíte “Další ?lánky k tématu”. Tento seznam vytvá?í plugin WordPress Related Posts.…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

404m.com, 10. července 2019 ve 02:03:21, 0x přečteno

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali hezké kompendium znalostí o zp?tných odkazech. Poj?me se na to spole?n? podívat. Na za?átku byl PageRank jednoduché ?íselné hodnocení stránek, který vyjad?ovalo jak autoritativní na internetu jste. ?ím více odkaz? na vás vedlo tím vyšší PageRank jste m?li. Naopak když jste odkazovali…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?ervence

404m.com, 8. července 2019 ve 01:29:19, 1x přečteno

Nejdražší prodanou .cz doménou byla tento týden livetherm.cz.  Po 27 p?íhozech se její cena vyšplhala na 3,8K CZK. Vypadá to, že majitel (Betonove stavby Group s.r.o.) jí nechal expirovat a pak si jí znovu koupil v aukci na dAukce. Alespo? to tak vypadá podle p?vodního obsahu na archive.org a sou?asném kontaktu ve whois. Livetherm je ozna?ení pro produktovou ?adu zdiva. Jedná se…

Vaše .cz domény na prodej LXXXVI.

404m.com, 5. července 2019 ve 16:13:31, 1x přečteno

Pravidelná akce Vaše .cz domény na prodej, která se koná vždy první pátek v m?síci je tu pro vás i p?es prázdniny. Napadlo m? tentokrát to pojmout trochu více odpo?inkov?. Takže a? nemusíte zbyte?n? p?emýšlet, tentokrát m?žete nabídnout .cz doménu bez cenového stropu. Klidn? nabídn?te tu nejlepší a nejdražší co máte :) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2019

cn130.com, 5. července 2019 ve 03:14:13, 1x přečteno

Forpsi uspo?ádal první online webiná? Firma v cloudu. Jedná se spíše o takový obecný úvod do cloudu z pohledu sou?asnosti. Do budoucna plánuje další, dle požadavk? sledujících m?že být odborn?jší anebo jednodušší. Záznam je k dispozici na YouTube. Podobné aktivity to chce podpo?it, takže si je p?idejte do sledování, dejte…

ICANN schválil neomezené zdražování .org domén

404m.com, 4. července 2019 ve 02:04:28, 0x přečteno

ICANN postupn? ruší regulace blokují zdražování domén. Naposledy to byla koncem minulého roku doména .com, kterou má ve správ? Verisign. Ten dostal svolení zdražovat až o 7 % ro?n?. Akcie Verisign na to zareagovaly r?stem o 16 %, v p?epo?tu o miliardu USD. Proti zdražení .com se bou?ili spíše domaine?i. Ostatn? na zdražení…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

cn130.com, 2. července 2019 ve 00:22:53, 0x přečteno

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým formulá?e, nasm??ováním a rozchozením domény. Z testovaných webhosting? dorazily celkem 3 reakce. Dv? neutrální a jedna pozitivní (n?co ješt? ?ešíme). Od ?tená?? cca dv? desítky. V?tšinou souhlasné, p?ípadn? poukazující na další chyby a problémy. P?emýšlel jsem jestli to n?kde sepsat, ale nakonec jsem z nich vybral spíše nám?ty na další testování. Napsali mi i dva…

Dlouhy proces s hledanim noveho najemnika

podnikanivusa.com, 1. července 2019 ve 22:38:15, 0x přečteno
Dlouhy proces s hledanim noveho najemnika

Objevilo se par zajemcu, ale ani jeden nemel solidni finance. Jedno vypadalo jak nejaka zkrachovala firma na opravu letadel. Nedokazali vyprodukovat zadne financni vykazy. Nemeli zadne penize v bance. A pujcovali si od tzv. hard money lenders (neco jak lichvari). Broker se snazil ten deal protlacit s argumentem, ze ti lichvari prece nepujcuji jen…

Prodané .cz domény 24. – 30. ?ervna

404m.com, 1. července 2019 ve 00:41:18, 0x přečteno

Máme za sebou teplý a spíše odpo?inkový týden. Na aukcích nebyla velká aktivita. N?co jsem i sledoval a p?ekvapil m? nezájem. P?íšt? nesmím jen sledovat ale i p?ihazovat :) Nejdražší…

Do roku 2003 mohly domény obsahovat pouze latinku, ?ísla a poml?ky. S p?íchodem IDN se otev?el internet hlavn? lidem, kte?í latinku neznali anebo nepoužívali. ICANN pro zavedení IDN také argumentoval, že s p?íchodem mén? vzd?laných lidí na internet je nutné u TLD p?ijít se znaky, kte?í tito lidé znají a b?žn? používají. Tohle však vícemén? vy?ešil Google u n?jž se vyhledávací pole stalo náhradou za adresní ?ádek. Ovšem IDN šly dál a ICANN na konferenci v Korei…

Škálování organické návšt?vnosti s obsahovou sérii

404m.com, 28. června 2019 ve 03:49:34, 0x přečteno

M?j poslední web m?l více jak 42 tisíc návšt?v z vyhledáva?e b?hem posledních 30 dní a to je starý zhruba rok. Dosáhl jsem toho pomocí n??eho, ?emu ?íkám Obsahová série. Obsahová…

Z emailu: Jak se vyrovnáváš s rostoucí byrokracií?

podnikanivusa.com, 25. června 2019 ve 21:14:52, 0x přečteno

v prvé ?ad?, moc díky za tv?j blog a za super podnikatelské post?ehy a obecn? za to, jak se d?líš o zkušenosti s “komunitou”. Cht?l bych T? touto formou poprosit o radu/názor/zkušenost. P?ed n?jakým ?asem jsem se vrhnul na podnikatelskou “dráhu”, a?koli formou prostého OSV?. Pomalu ale jist? se dopracovávám k ro?nímu obratu 1 mil. K?, což dle ?eských da?ových zákon?…

Prodané .cz domény 17. – 23. ?ervna

404m.com, 23. června 2019 ve 17:28:36, 0x přečteno

Tento týden se nejdražší doména prodala na dAukce. Jednalo se o v-y.cz, která se po 28 p?íhozech vyšplhala na 3,2K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele a ten jí p?esm?roval na své portfólio domén k prodeji. Na domén? nikdy…

Sobotní zamyšlení nad sociálními bublinami

404m.com, 22. června 2019 ve 18:26:34, 0x přečteno

Když jsem chodil na st?ední, bez práva volit,  tak se m?j sv?t se to?il kolem DrD, hrání a kšeftování s MTG, streetbalu a na po?íta?i jsem maximáln? d?lal n?co v Basicu. Jj zlaté ?asy než p?išel internet a objevil jsem HTML a pozd?ji…

Jak Google bojuje s podvodníky a falešnými ú?ty na Google Maps

404m.com, 21. června 2019 ve 03:01:14, 0x přečteno

Google Maps je s nar?stajícím po?tem uživatel? s mobilními telefony stále d?ležit?jší a d?ležit?jší služba. Zatímco klasická reklama je vnímána spíše negativn?, tak profily a nabídky firem v Google Maps jsou naopak vnímány jako pot?ebné. Sám si už nevzpomínám, kdy jsem…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio