Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

404m.com, 14. října 2020 ve 01:06:34, 2x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi s velkou silou v e-commerce, bez v?tší konkurence a se zkušeným vedením. A jaká je poptávka? No po dnešních zve?ejn?ných ?íslech hodn? velká.

Pilulka.cz nabízí v rámci IPO 800 tisíc akcií (až 32 % podíl), za 350 – 424 CZK. Nakupuje se po lotech 80 kus?, takže minimální investice je 28K CZK. Úpis kon?í 20. ?íjna 2020 (ve FIO p?ijímají pokyny do 19.10.).

Spole?nost použije získané peníze (175 – 212M CZK) na financování rozvoje, rozší?ení logistických kapacit, vývoj IT systému, posílení pozice v Rumunsku, odkupu minoritních spole?ník? v rumunské dce?iné spole?nost, odkupu p?j?ek minoritních spole?ník? (do 380K EUR) a expanzi do Ma?arska.

Online prodávají: produkty pé?e o matku a dít? (19 %), dopl?ky stravy (20 %), voln? prodejné léky (15 %), kosmetika a drogerie (24 %), zdravotnický materiál (11 %)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

Všechny informace o akciích, které mám anebo sleduji mám v jednom .ods souboru. Nejd?ležit?jší list je seznam akciových titul?, plánovaná…

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio

Dneska jsem si přečetl článek Dividendové akcie na Inwebstor.cz a napadlo mě, že by jsem už konečně mohl napsat článek na toto téma. O…


Komentáře

(nezobrazuje se)