?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK

404m.com, 11. června 2022 ve 23:58:23, 8x přečteno
?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK

V pátek jsem si na kurzy.cz p?e?etl krátkou zprávi?ku, v níž podle statistiky Bit.plus, ?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? roku kryptom?ny za 1,9 miliardy CZK. Oproti roku 2021 se má jednat o 42% pokles. Popravd? vzhledem k vývoji na trhu je to celkem p?ekvapení.

Od za?átku roku je to celkem nuda. Všechno se postupn? propadá a stále to nevypadá na n?jaký obrat. Do toho navíc p?ichází problémy velkých projekt? jako byla Luna (UST) a te? Celsius. Pokud neberu mé pokusy na eToro, tak se nezabývám p?epo?tem na fiat. Prost? se snažím rozmnožit po?et token?. Jedu staking a p?j?ování.

Ale zp?t k reportu. 1,9 miliardy CZK mi p?ijde fakt dost. Pokles o 42 % chápu. Jednak je všechno levn?jší. Schváln? jsem si ud?lal graf z denních cen BitCoin za prvních 5 m?síc? 2021 a 2022.

Za?átkem minulého roku se BitCoin p?ipravoval poko?it své nové ATH. Tento rok se postupn? propadá. Pr?m?rná rozdíl denních cen byl 8514 USD ve prosp?ch roku 2021, což je 14,37 %. Teoreticky tak m?žete investovat o 14,37 % mén? a získáte stejný po?et BitCoin.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. ?ervna 2022

Tento týden jsem se v?noval hlavn? akciím a kryptu. N?jaké myšlenky jsem sepsal do ?lánku ?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za

IPO Gevorkyan

P?ed pár dny m? zaujala informace o plánovaném IPO spole?nosti Gevorkyan na BCPP trhu START. Zahlédl jsem jen zb?žn?, že to bude velké,…

Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin

Poté co se propadl $BTC pod 50K USD a neda?í se mu dostat ven, se celý trh chová zvláštn?. Onchain data ukazují, že se do $BTC investuje, že…


Komentáře

(nezobrazuje se)