Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin

404m.com, 19. prosince 2021 ve 21:14:33, 8x přečteno
Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin

Poté co se propadl $BTC pod 50K USD a neda?í se mu dostat ven, se celý trh chová zvláštn?. Onchain data ukazují, že se do $BTC investuje, že odchází z burz do pen?ženek velkých hrá?? atd. Prost? by to m?lo jít nahoru ale nejde.

Osobn? si myslím, že n?kdo využívá této situace pro snadn?jší manipulaci cen alt coin? za kterými jsou v?tší projekty i dlouhodob? investované peníze. Prost? takové které se úpln? nesesypou. Všiml jsem si divné chování nap?íklad u $YFI anebo $AAVE. Prost? mohou existovat v?tší skupiny, kterým tato situace vyhovuje a cenu $BTC držet pod 50K USD, což je i vzhledem k oslabeným akciovým trh?m snazší.

Moje aktuální strategie s kryptem je zmín?na v ?lánku Když graf BitCoinu jde doprava… Poda?ilo se mi te? za dobrou cenu dokoupit p?es Coinbase $DOT na další kolo aukcí parachain?, takže jsem spokojený.

V?tšina pozic na eToro kde aktivn? nakupuji a prodávám je v mínusu. Mám tam ?erstv? dokoupený padající $BTC, kde jsem m?l buy ordery každých 1K od 50K až k 42K. Zlikvidoval jsem tam s mírným ziskem pár pozic akcií, aby bylo na nákup dalšího krypta :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem


Komentáře

(nezobrazuje se)