Prodané .cz domény 6. – 12. ?ervna 2022

404m.com, 12. června 2022 ve 22:58:07, 7x přečteno

Tento týden jsem se v?noval hlavn? akciím a kryptu. N?jaké myšlenky jsem sepsal do ?lánku ?eši nakoupili za prvních 5 m?síc? 2022 krypto za více jak 1,9 miliardy CZK.

Pokud jde o krypto tak jsem se rozhodl zam??it se na kryptom?nu Solana. Abych byl v obraze, tak si jednak vytvá?ím znalostní bázi, což je m?j proces u?ení, a také si p?episuji zajímavé ?lánky. Dneska to byl ?lánek Solana založila 100M fond na podporu projekt? kryptom?n v Jižní Koreji.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…

Prodané .cz domény 7. – 13. prosince

Tento týden se svedla mezi registrátory domén p?kná bitva o práv? smazané domény. Mezi smazanými doménami byly nap?íklad xx.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)