V prosinci jsem byl celkem p?íjemn? p?ekvapen jak se da?ilo web?m s Google AdSense. Google AdSense anebo PPC obecn? mám spíše jen jako dopl?ující formu monetizace obsahových web?. P?ípadn? jej používám tam, kde mám problém sehnat vhodný…

Z emailu: Co d?lat s p?ebytkem pen?z ve 23 letech?

podnikanivusa.com, 16:34:18, 3x přečteno

prosím o radu. Pracuji v zahrani?í a m?sí?n? mám volných zhruba 20 tis. K?. Chci s nima n?co d?lat. Problém je v tom, že pracuji 48h týdn? a tak mn? nezbývá moc ?asu (Tím si nest?žuju. Svoji práci miluju ???? ) Zajímalo by m?, kam byste…

Irská doména .ie zažívá zlaté ?asy. IEDR (registr irských ccTLD) informoval, že koncem roku 2018 bylo registrováno celkem 262.140 .ie domén. Jejich po?et se zvedl o 10,4 %. Celkem p?ibylo 51.140 nových domén. Nár?st po?tu nov?…

« 25. ledna 2019 26. ledna 2019 27. ledna 2019 »