Zájem o irské domény roste, ?áste?n? za to m?že i brexit

404m.com, 26. ledna 2019 ve 00:26:13, 4x přečteno
Zájem o irské domény roste, ?áste?n? za to m?že i brexit

Irská doména .ie zažívá zlaté ?asy. IEDR (registr irských ccTLD) informoval, že koncem roku 2018 bylo registrováno celkem 262.140 .ie domén. Jejich po?et se zvedl o 10,4 %.

Celkem p?ibylo 51.140 nových domén. Nár?st po?tu nov? registrovaných domén byl meziro?n? o 29 %. Tém?? deset tisíc p?itom registrovali Britové (bez Severního Irska). IEDR to p?ipisuje blížícímu se brexitu. Britové registrovali nové .ie o 28 % více než v p?edchozích letech. Mohlo by to poukazovat na p?ípravu firem p?esunout své podnikání do Irska, které je nejen ?lenem EU, ale má také velice p?íznivou da?ovou politiku.

Internet je plný ?lánk? jak p?esunout sv?j byznys z Velké Británie do Irska. Do?tete se v nich, že pro podniky ?eká da? 12,5 %, místo 19 % v Anglii, život v Dublinu je také levn?jší než v Londýn? a také o rychle rostoucí irské ekonomice (Forbes za?adil Irsko na 11. místo jako nejlepší zemi pro byznys, paradoxn? Anglie je 1., ?R je 29.).

Že to ?ada lidí myslí vážn? potvrzuje i Irská pasová služba (The Irish Passport Service). Ta v minulém roce zaznamenala 98.544 žádostí, což je nár?st o 22 %. Samoz?ejm? nejsou to žádná extrémní ?ísla ale ukazují že se n?co d?je.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Escrow ve své zpráv? poodhalil kolik pen?z se to?í v doménách

Escrow.com je služba, která funguje jako notá?ská úschovna. Oblíbili si jí zvlášt? domaine?i. Když chcete n?komu bezpe?n? prodat doménu,…

Doména TajMahal.com prodána za necelých 30K USD

A?koliv zájem o .com domény stále roste (jejich po?et za poslední kvartál narostl o 1,39M na celkových 149,7M), tak ne vždy platí že jejich…


Komentáře

(nezobrazuje se)