Google má rozpracovaný Chrome Extension Manifest V3, který definuje jak by mohli v budoucnu fungovat rozší?ení do Chrome. Problém je, že v zájmu bezpe?nosti by m?lo dojít k n?kolika omezením, které ohrozí zvlášt? rozší?ení, co…

« 24. ledna 2019 25. ledna 2019 26. ledna 2019 »