Kdo d?lá obsahové weby, jak vám jde Google AdSense/Sklik?

404m.com, 26. ledna 2019 ve 23:25:10, 7x přečteno
Kdo d?lá obsahové weby, jak vám jde Google AdSense/Sklik?

V prosinci jsem byl celkem p?íjemn? p?ekvapen jak se da?ilo web?m s Google AdSense. Google AdSense anebo PPC obecn? mám spíše jen jako dopl?ující formu monetizace obsahových web?. P?ípadn? jej používám tam, kde mám problém sehnat vhodný affiliate. Obecn? mi zrovna Google AdSense moc nejde. Ovšem listopad a prosinec 2018 byla výjimka. Popravd? pokud by každý m?síc byl takový, tak bych možná i zvážil návrat k obsahovým web?m prošpikovaným reklamou :)

AdSense jsem p?estal n?jak extra ?ešit, co jsem zabalil MFA. Pokud pot?ebuji reklamu, tak si vytvo?ím plochu a hodím jí na web. Ned?lám speciální kanály, abych ?ešil n?jaké pokro?ilejší statistiky jako d?ív. P?edpokládám že mi jedna plocha vyd? desítky až stovky korun za rok. Dost na to, aby se mi vyplatila doména.

Je pravda že minulý rok jsem AdSesne trochu více sledoval kv?li automatickým reklamám. Pozd?ji jsem je nasadil na více starších obsahových web?, kde už nep?idávám nový obsah. Je to neskute?n? pohodlné a jednoduché. Do WordPress, který používám na obsahové weby, p?idám plugin Head and Footer Scripts Inserter a do n?j pak vložím kód pro automatické reklamy.

Výsledky z automatických reklam nebyly až tak zajímavé, i když je pravda že ?asem se zlepšovaly. Nap?íklad m? velice p?ekvapilo, že na jednom webu se rozhodl algoritmus vkládat reklamy mezi komentá?e a m?lo to v?tší efekt než v samotném ?lánku. Respektive nejd?íve se vkládaly reklamy do ?lánku a když p?ibylo dostatek komentá?? tak se reklamy p?esunuly mezi n?. Když jsem pak procházel data z pluginu na m??ení skute?né návšt?vnosti (server side) SlimStats, zjistil jsem, že celkem zajímavá ?ást návšt?vník? se vrací kv?li komentá??m. Tato data z?ejm? m?l i Google.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

Velký bratr Google nepotřebuje nofollow, nebo ano?

Před dvěma lety se rozjela na nejrůznějších SEO webech debata o poslání atributu nofollow. Tento atribut vynalezl Google, s tím, že…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)