.app trhla rekord v sunrise period

404m.com, 2. května 2018 ve 01:23:54, 8x přečteno

Nový nTLD .app od Google poko?ila rekord v po?tu registrací v sunrise period domény .porn z roku 2012. V zónovém souboru se objevilo celkem 3.068 .app domén. .porn m?la tehdy 2.091. Možná se tu rýsuje zajímavá doménová p?íležitost ;)

Sunrise period je první fáze uvedení nové domény na trh. V tomto období si mohou registrovat doménu držitelé ochranných zna?ek. U .app do bylo od 25. b?ezna do 1. kv?tna, tedy 5 týdn?. V tomto období byla cenu u Name.com 12,5K USD.

Až p?ekvapiv? velké množství zna?ek toho využilo. 3.068 je opravdu hodn?. Podle statistik ICANN je median pro nTLD jen 77. Navíc u .porn se jednalo o hodn? registrací na ochranu své zna?ky p?ed zneužitím.

Te? následuje Early Access (1. – 8. kv?tna), kdy je možné si po?ídit .app za extra p?íplatek. Cena postupn? každý den klesá. 1. kv?tna to bylo u GoDaddy 12,5K USD, 2. kv?tna bude 3,1K USD, 3. kv?tna 1,2K USD, 4. kv?tna cca 680 USD a po další dny 174 USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

100.000 registrovaných .app domén b?hem prvního dne general availability

Nedávno jsme psal, že nTLD .app trhla rekord v sunrise period, když p?ekonala .porn o tém?? tisíc registrací. Cena v p?edprodeji p?itom t?eba u…

Gay.app prodána za 1M USD?

Raymond Hackneysi si p?edev?írem všiml p?evodu domény Gay.app, která nov? sm??ovala na ?ínskou sociální sí? Blued.com ur?enou pro gaye. Blued…

P?ichází doména .dev

Už zítra (16.1.2019) za?íná sunrise period na novou nTLD .dev. Doménu využívat jí získal Google 18. prosince 2014. O .dev m?l zájem i…


Komentáře

(nezobrazuje se)