Gay.app prodána za 1M USD?

404m.com, 26. května 2018 ve 00:47:54, 7x přečteno

Raymond Hackneysi si p?edev?írem všiml p?evodu domény Gay.app, která nov? sm??ovala na ?ínskou sociální sí? Blued.com ur?enou pro gaye. Blued získala více jak 131M USD v investicích. Nakonec spoluzakladatel Blued potvrdil prodej na Weibo (?ínská mikroblogobací sí?).

Cena za doménu by podle n?j m?la být 1M USD, což by z ud?lalo z gay.app nejdražší prodanou nTLD. Odsunula by na druhou p?í?ku Vacation.rentals, která se prodala za 500.300 USD. Jak Raymond upozornil, cht?lo by to ješt? další potvrzení prodeje, ideáln? z n?jakého autoritativního zdroje.

nTLD .app tak získala po skv?lém startu v sunrise period a registrací více jak 100K domén b?hem prvního dne otev?ené registrace op?t strhnout na sebe pozornost. První prodej nTLD za sedmi místnou ?ástku je rozhodn? n?co. Domaine?i te? ur?it? nakupují LGBT .app domény ve velkém :)

Uvidíme co bude s .app dále. Jak moc se bude využívat, jak jí bude Google dále tla?it a samoz?ejm? jak p?jdou prodeje. Indície že by mohla stát za to tu jsou. Možná je ?as investovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Pár prodaných kousků

Zrovna dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské hodnoty (kdo by nechtěl mít všechny NNN.com domény?) se číslo 955…

Photo.com prodáno za 1,25M USD!

Doména photo.com byla prodána za 1,25M USD prodána prostřednictvím moniker.com. Doména byla oficiálně prodána 4.5.2010 a v současné době…


Komentáře

(nezobrazuje se)