100.000 registrovaných .app domén b?hem prvního dne general availability

404m.com, 10. května 2018 ve 00:05:57, 0x přečteno

Nedávno jsme psal, že nTLD .app trhla rekord v sunrise period, když p?ekonala .porn o tém?? tisíc registrací. Cena v p?edprodeji p?itom t?eba u Name.com byla 12,5K USD. Po delší dob? tak n?jaká nTLD na sebe upoutala pozornost.

Není tak p?ekvapením, že b?hem prvních t?í minut od spušt?ní volné registrace bylo zaregistroávno 30 tisíc .app domén. Nutno podotknout, že se p?evážn? jednalo o roboty akreditovaných registrátor?, kte?í se snažily odchytit pro své zákazníky ty nejlepší kousky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

192 miliónov registrovaných domén

Toto číslo zverejnil VeriSign vo svojej výročnej správe . Spoločnosť ďalej informuje že za štvrtý kvartál 2009 stúpol počet domén o 11…

Po?et domén .xyz, za které majitelé zaplatili p?esáhl 1 milion

.xyz se dostala do ?ela žeb?í?ku nTLD díky tomu, že NetSol (Network Solutions, LLC) je za?ala rozdávat zdarma. No to je trochu slabé slovo. Ve…

Nové domény prvního ?ádu poprvé v mínusu

Nové domény prvního ?ádu ?ekal další milník – 5 milion? registrací. Nejblíže mu byly 2. dubna 2015, kdy chyb?lo „jen“ 99.732 kousk?.…


Komentáře

(nezobrazuje se)