Znáte Google Web Light?

404m.com, 20. června 2018 ve 00:59:07, 12x přečteno
Znáte Google Web Light?

Do nové verze Google Search Console byl zahrnut filtr, díky kterému se m?žete podívat kolik lidí vid?lo ve vyhledávání a kliklo na odkaz na váš web, p?es službu Google Web Light. Prozatím se dala takováto návšt?vnost pouze detekovat p?es m??ení návšt?vnosti. Imprese na Google však zjistit nešly.

Jedná se o službu Google, která si stáhne vaši webovou stránku a p?ekóduje jí, tak aby se zobrazila i lidem, kte?í mají extrémn? pomalé internetové p?ipojení. Bavíme se tady o rychlostech v desítka kbps. Tedy rychlosti, s kterou by se dnešní pr?m?rná stránka (p?es 1 MB) se vším všudy stahovala i v ?ádech minut. Google tvrdí, že Web Light dokáže stránku p?ekódovat tak, že bude o 4x rychlejší a spot?ebuje o 80 % mén? dat. Díky tomu údajn? vzroste návšt?vnost až o 50 %.

Ze stránky se osekají styly, odstraní v?tšina javascriptu a všechny obrázky proženou celkem brutální kompresí. Což má za následek, že responzivní šablony mohou p?estat fungovat. Samoz?ejm? technologie jako lazy loading nefungují.

Jak vidíte není to rozhodn? hezký pohled, ale svou roli to plní. Lidé s velmi pomalým internetem si mohou prohlédnout obsah vašeho webu a dostat se k informacím.

Pokračování na: 404m.com

Související články

V?d?li jste že Google manipuluje s našeptáva?em aby omezil pirátství?

Našeptáva? Google je velmi d?ležitou sou?ástí vyhledávání na internetu. Spousta lidí díky našeptáva?i up?es?uje své hledání a m?že…

Jak zjistit jaké cookies jsou na stránce

Pod ?lánkem Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy se zeptala Lydie co jsou to cookies a jak se dají na vlastním webu vlastn? najít. Ti z vás,…

Jak byl jeden z nejznám?jších magazín? o SEO ze dne na den odstran?n z indexu

Search Engine Land je jedením z nejznám?jších online magazín? o SEO. P?ispívá do n?j spousta známých lidí z oboru, kte?í také ?asto…


Komentáře

(nezobrazuje se)