V?d?li jste že Google manipuluje s našeptáva?em aby omezil pirátství?

404m.com, 30. března 2018 ve 03:25:15, 1x přečteno

Našeptáva? Google je velmi d?ležitou sou?ástí vyhledávání na internetu. Spousta lidí díky našeptáva?i up?es?uje své hledání a m?že skon?it u konkuren?ního produktu. Našeptáva? je také ?asto vyžíván jako zdroj klí?ových slov pro obsahový marketing. Prost? je hodn? d?ležitý, protože m?že spoustu v?cí ovlivnit. Toho jsou si v?domé i r?zné organizace na ochranu autorských práv a tla?í na Google, aby jej cenzuroval.

Nejznám?jší p?ípad pochází z roku 2011, kdy zmizela slovní spojení, která obsahovala názvy server? na sdílení soubor?. Pravda tyto služby se proslavily práv? díky sdílení autorsky chrán?nému obsahu. Sta?ilo zadat název serveru + film a hned jste získali URL, kde jej stáhnout. Google takovéto výsledky odstra?oval z vyhledávání, ale znáte to – jeden odstraníte a deset dalších se objeví, protože odkazy lidé zcela p?irozen? sdílí na diskuzních fórech. Google samoz?ejm? neomezil jen našeptáva? ale i „Vyhledávací dotazy související s …“.

Podobných p?ípad? se objevilo za ty roky n?kolik. Nejnov?jší se týká Kodi – open source software pro multimediální centra. M?žete si pomocí n?j p?ehrávat videa, hudbu a dokonce i streamy. Vzhledem k tomu, že se jedná o otev?ený software tak k n?mu existuje velké množství dopl?k?. N?které jej napojí na r?zná pirátská úložišt?. Prost? vám sta?í krabi?ka s Raspberry Pi, nainstalujete Kodi a máte plnohodnotné multimediální centrum, tedy bez obsahu, protože Kodi je jen software – je t?eba napojit jej na úložišt?.

Práv? kv?li tomu vyvolalo odstran?ní Kodi z našeptáva?e trochu rozruch. Je to jako byste penalizovali WordPress protože n?kdo vydal plugin, který jej prom?ní v automatický warez web :/

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Kontrastní palety vs maskovaní reklamy

Minulý měsíc jsem experimentoval s kontrastními paletami barev u textové PPC reklamy. Celý experiment mi narušilo pobláznění kolem adsense a…

Co je šeptem, to je… pššššt

Pokud se ob?as pohybujete na internetu, s našeptáva?i jste se již ur?it? n?kolikrát setkali. Nap?íklad na Seznamu ?i Google, kde vám…


Komentáře

(nezobrazuje se)