Škálování organické návšt?vnosti s obsahovou sérii

404m.com, 28. června 2019 ve 03:49:34, 3x přečteno

M?j poslední web m?l více jak 42 tisíc návšt?v z vyhledáva?e b?hem posledních 30 dní a to je starý zhruba rok. Dosáhl jsem toho pomocí n??eho, ?emu ?íkám Obsahová série.

Obsahová série je série podobných ?lánk?, které jsou velice podobné a ušet?í vám spoustu ?asu p?i hledání vhodných klí?ových slov. Prost? máte klí?ová slova, která víte že jsou dobrá a soust?edíte se jen na n?. Díky obsahové sérii z nich m?žete dostat naprosté maximum.

Informa?ní hodnota v t?chto ?láncích bude z 80 % naprosto stejná. Prost? tam budou tipy jak jíst zdrav? v restauracích. T?ch zbylých 20 % je jen výb?r jídel z menu, které jsou zdravé. Samoz?ejm? obsah je psát ru?n? a je naprosto unikátní.

Hledat nová klí?ová slova, která budou vyd?lávat a bude z nich návšt?vnost,  je v podstat? velice riskantní. Sám jsem zkoušel psát ?lánky “Zna?ka vs Zna?ka” a pozd?ji jsem zjistil, že to nefunguje a? už byl d?vod jakýkoliv. Stálo m? to spoustu ?asu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V…

5 tip? od zkušených affilák?

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná…

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…


Komentáře

(nezobrazuje se)