Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

404m.com, 10. července 2019 ve 02:03:21, 4x přečteno

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali hezké kompendium znalostí o zp?tných odkazech. Poj?me se na to spole?n? podívat.

Na za?átku byl PageRank jednoduché ?íselné hodnocení stránek, který vyjad?ovalo jak autoritativní na internetu jste. ?ím více odkaz? na vás vedlo tím vyšší PageRank jste m?li. Naopak když jste odkazovali na n?koho, tak to pro n?j bylo prosp?šné. Odkazy ze stránek s vysokým PageRankem cht?l každý.

Že na pozici na stránce u odkaz? záleží, p?išli linkbuilde?i pom?rn? rychle. Odkazové pati?ky sice stále let?ly, ale po odkazech z ?lánk? rostla dlouhodob? poptávka. S tím jak Google vydával další a další aktualizace svého algoritmu bylo jasné, že cesta vede p?es ?lánky. Toto platí dodnes.

Mimochodem odkazy na horní ?ásti stránky velmi dob?e platily i na Seznam. S p?íchodem systému Directo v roce 2008 si toho všimlo až moc lidí a byl brzy jeho konec. P?išla penalizace jak od Google tak i Seznamu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz,…

Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post

První český Pay-Per-Post (který znám) Placla.cz jsem měla možnost vidět už ve fázi testování. Dnes už běží v ostrém provozu přes…

Webtrh je na prodej … kdo se ujme komunity?

29. zá?í 2019 se mezi prémiovými nabídkami objevila „Chcete si koupit Webtrh?“. Martin Schlemmer alias Retal v n?m jen krátce píše:…


Komentáře

(nezobrazuje se)