Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – b?eznové papírování

404m.com, 31. března 2020 ve 11:01:43, 0x přečteno

P?iznám se, že tento rok postarat se o celé papírování mi dalo zabrat. Jak se pandemie p?esunula i do ?R, ?lov?k se zam??í na jiné priority. Navíc to až nezdrav? táhne k sociálním sítím a sledování zpráv. Našt?stí mi brzy došlo, jak to je neefektivní a zbyte?n?. Omezil jsem to op?t na Twitter, kde mám pár noviná??, kte?í vybírají to nejpodstatn?jší. Navíc si to sta?í pro?íst jednou za ?as. Produktivita práce op?t posko?ila a z?stal ?as ob?as i n?co napsat.

Všechny papíry (p?iznání k dani z p?íjmu, p?ehledy pro OSSZ a pojiš?ovnu) se snažím mít vždy hotové v první polovin? b?ezna. Postupn? se mi k tomu vždy nabalí n?kdo další (rodina, známí), kdo p?edpokládá, že když jste OSV? tak všechnu státní byrokracii máte v malí?ku a o všem p?ehled. N?kdo chce poradit jiný rovnou vyplnit papír.

V?tšinou je to spíše formalita a nikdo mi do toho nemluví. Tento rok m?l však každý pot?ebu se ujistit jestli vím o všem aktuálním, co vláda ?íkala, co se kde psalo atd. Už jsem musel být až trochu zlý, když jsem opakovan? vysv?tloval, že pokud n?co ?ekne politik, vláda anebo napíše noviná? tak to není závazné a následky z toho poneseme my a ne oni. Slib není závazný a zvlášt? bulvární noviná?i, kte?í jsou nejvíce slyšet ?asto nemají ani pon?tí o ?em píšou, p?itom to vydávají za fakt, co se zapíše do historie.

Proto všechny informace doporu?uji ?erpat ze specializovaných zdroj?, kde v?dí o ?em píší a ov??it si to podle odkaz? anebo dohledat oficiální dokumenty. M? v tomto ušet?il ?as hlavn? Podnikatel.cz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – dubnové papírování

O tom jak jsem zvládl vy?ídit dan? a p?ehledy v b?eznu jste si mohli p?e?íst v minulém ?lánku. To byla pom?rn? krizová záležitost, kde jsem…

Jak rozjet Webdeal

Webdeal.cz je diskuzní fórum, které vzniklo jakou sou?ást rebelie proti zm?nám na Webtrhu v ?íjnu 2010. Z fan projektu vyrostl Webdeal do online…

Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

Guest post od Jirky, ktery me pozadal o moznost zverejnit jak se taky da cestovat a zaroven pomahat! Mam presne takove aktivity take rad, takze jsem s…


Komentáře

(nezobrazuje se)