Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – dubnové papírování

404m.com, 16. dubna 2020 ve 23:55:47, 4x přečteno
Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – dubnové papírování

O tom jak jsem zvládl vy?ídit dan? a p?ehledy v b?eznu jste si mohli p?e?íst v minulém ?lánku. To byla pom?rn? krizová záležitost, kde jsem musel hledat nové cesty jak dostat papíry na ú?ady a nikoho p?itom nepotkat. P?itom existuje už hodn? dlouho zcela triviální ?ešení a to se jmenuje datová schránka.

Projekt datových schránek jsem sledoval n?kdy na za?átku, kdy se setkal s velkou kritikou ze strany odborné ve?ejnosti. Z dnešního pohledu mi to p?ijde, že stát naprosto ne?ešil PR celého projektu, a tak ve spoust? lidí, v?etn? m?, z?stalo jen – s tím co se b?žn? používá je to nesrovnateln? horší, jsou tam sm?šná omezení a pokud si to z?ídíte už to nep?jde zrušit, takže to ani nezkoušejte. Už od za?átku jsem m?l pocit, že to je tak špatné že to stejn? n?kdo p?ed?lá a pak t?eba vyzkouším verzi 2.0. No a to všechno n?jak z?stalo.

Mimochodem mezi tím jsem zkusil zaru?ený elektronický podpis od ?eské Pošty a jednu dobu jsem s ním ú?ad?m dokumenty posílal. Jen s tím bylo n?jak moc práce a když zdražili, tak jsem dal p?ednost 1x za kvartál zajet na ú?ad. V?tšinou jsem to spojil s dalšími aktivitami ve m?st?.

Že datová schránka není absolutní zlo jsem se dozv?d?l díky spolupráci s lidmi, co jí používají. Minulý rok na ní p?išla ?e? v rámci práce. Ne že by jí n?kdo vychvaloval, prost? mi ?ekli, že je použitelná, funguje a šet?í ?as. Samoz?ejm? padla i negativa jako že ú?ady jí ne vždy využívají i když by m?ly. Tehdy mi to v hlavn? p?eplo a ?ekl jsem si, že by stálo za to projít si jak vlastn? funguje a t?eba jí dát šanci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – b?eznové papírování

P?iznám se, že tento rok postarat se o celé papírování mi dalo zabrat. Jak se pandemie p?esunula i do ?R, ?lov?k se zam??í na jiné priority.…

Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

Guest post od Jirky, ktery me pozadal o moznost zverejnit jak se taky da cestovat a zaroven pomahat! Mam presne takove aktivity take rad, takze jsem s…

Bitcash údajně hacknut, aneb odvrácená strana BTC

BitCoin virtuální decentralizovaná kryptoměna. Doslova geniální myšlenka postavená myšlence anarchie. Teoreticky je dokonalá a snadno by…


Komentáře

(nezobrazuje se)