Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

podnikanivusa.com, 25. dubna 2019 ve 03:53:16, 2x přečteno
Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

Guest post od Jirky, ktery me pozadal o moznost zverejnit jak se taky da cestovat a zaroven pomahat! Mam presne takove aktivity take rad, takze jsem s radosti souhlasil se zverejnenim at z toho muze vzniknout dalsi inspirace. John

Cestování lze spojit s celou ?adou r?znorodých aktivit. Záleží jen a jen na vás. M?žete prost? jen tak povalovat na pláži a relaxovat. Nebo se v?novat svému oblíbenému sportu, objížd?t památky, zdokonalovat se v cizích jazycích… p?ípadn? zkoušet pomáhat jiným lidem.

P?i své zatím poslední výprav? do Amazonie (má srde?ní záležitost) jsem se rozhodl pro poslední zmín?nou variantu. 27. b?ezna jsem se tak spole?n? se svým kamarádem Pablem z plze?ské charity vydal do peruánského Iquitos – nejv?tšího m?sta sv?ta, do n?hož nevedou žádné silnice. Práv? zde, na b?ehu královny všech ?ek Amazonky, probíhá za ?eské spoluú?asti n?kolik zajímavých projekt? zam??ených na podporu d?tí z nejchudších rodin. A protože se v nich již n?jakou dobu tak trochu angažuji, možnosti podívat se p?ímo na místo jsem zkrátka nemohl odolat.

Po krátkém rozhodování jsme nakonec zvolili trasu p?es Amsterdam, tzn. Praha – Amsterdam – Lima Iquitos. Let?li jsme s KLM v Economy Class, ale p?ipláceli asi 14 tisíc za v?asnou rezervaci sedadel, abychom m?li ta co možná nejpohodln?jší. Co se tý?e ubytování, místo zajiš?ování n?jakého hotelu jsme si pronajali krásn? za?ízený d?m na ulici Morona, kousek od hlavního nám?stí Plaza de Armas. Já osobn? tohle ?ešení preferuji, protože máte v?tší soukromí, víc místa atd. Náš hostitel Andres byl navíc vynikající: poslal pro nás na letišt? spolehlivého taxiká?e, jakmile nastal problém s Internetem (který je v Iquitos opravdu hodn? pomalý), tak nám hned donesl lepší router a v?bec se o nás skv?le staral.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Testování automatické reklamy AdSense 1

Když jsem poprvé psal v únoru o automatických reklamách Google AdSense, tak jsem byl celkem skeptický. Nev??il jsem tomu, že by dokázal Google…

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

Přichází KupČlánek.cz

Po několika letech jsme se konečně dočkali opravdové potenciální konkurence systému PlaCla. Do ostrého provozu vstoupil projekt…


Komentáře

(nezobrazuje se)