Jak rozjet Webdeal

404m.com, 22. července 2018 ve 01:29:22, 8x přečteno

Webdeal.cz je diskuzní fórum, které vzniklo jakou sou?ást rebelie proti zm?nám na Webtrhu v ?íjnu 2010. Z fan projektu vyrostl Webdeal do online platformy, která toho umí celkem dost. Troufám si ?íct, že v mnoha ohledech p?ekonal Webtrh, na kterém je znát, že se zasekl a nevyvíjí. Tisíce hodin práce, které do Webdeal vložili dva programáto?i, však z n?j druhý lepší Webtrh neud?lali. Prost? chyb?la v?tší komunita. V srpnu 2017 Webdeal koupil Michal Kubí?ek a Václav Bartoš. Situace se však moc nezlepšila. Te? za?átkem ?ervence se objevila diskuze Jakou má budoucnost Webdeal?, kde se probíralo jak Webdeal nastartovat. Sice v ní je dost skeptických názor?, ale myslím si že bych v?d?l jak na to.

S diskuzním fóry n?jaké zkušenosti mám. Dlouhou dobu jsem d?lal moderátora na Webtrhu a pár vlastních také rozjel (a prodal). Má také pár blog?, kolem kterých jsou v?tší ?i menší komunity. Myslím si že vím po ?em lidé touží ;)

Na Webdeal se pravideln? píše, kolik zavedli novinek, co opravili a co plánují. To je samoz?ejm? super a pro život jakékoliv komunity naprosto nezbytné. Problém je, že komunita chce vid?t zm?ny. Nezajímá je, že jste n?co aktualizovali, p?ešli na novou verzi PHP a dokonce že jste opravili n?jaké bugy. Komunitu dokonce nebere že máte nový systém fakturace, který všem uleh?í práci. A víte pro?? Protože všechno, co už dávno m?lo být hotové považuje za standard. Komunita chce v?ci nové, ideáln? takové z kterých má n?jaký prosp?ch.

Jednoduše ?ešeno backend by? je na n?m nejvíce práce nikoho nezajímá. Musíte lidem postupn? dávkovat to, z ?eho n?co mají. Na diskuzním fóru to jsou t?eba podpisy, ale nedáte jim je naráz. 1. m?síc spustíte podpisy na 1 ?ádek, 3. m?síc spustíte podpisy na dva ?ádky a budete tvrdit že jim to musí sta?it. 5. m?síc umožníte v podpisech používat HTML formátovací zna?ky B, I, U. 7. m?síc dovolíte používat odkazy. 9. m?síc p?idáte podporu emoji.  11. m?síc dáte možnost napojit podpis na RSS kanál blogu uživatel?, který vždy zobrazí poslední ?lánek. atd.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Přichází KupČlánek.cz

Po několika letech jsme se konečně dočkali opravdové potenciální konkurence systému PlaCla. Do ostrého provozu vstoupil projekt

3 tipy webů, které přitáhnou pozornost

Pokud přemýšlíte, co by jste mohli příští rok rozjet za web, možná vám dnes trochu pomůžu. Najít si téma dnes není problém.…

Prosba o radu: Jak neco rozjet?

jmenuji se Martin a na úvod ti chci ?íct, že ti moc fandím ve všech tvých projektech, které jsi d?lal a které v budoucnu d?lat budeš. Jak


Komentáře

(nezobrazuje se)