O tom jak jsem zvládl vy?ídit dan? a p?ehledy v b?eznu jste si mohli p?e?íst v minulém ?lánku. To byla pom?rn? krizová záležitost, kde jsem musel hledat nové cesty jak dostat papíry na ú?ady a nikoho p?itom nepotkat. P?itom existuje už…

« 12. dubna 2020 16. dubna 2020 22. dubna 2020 »