Zamrznul BitCoin? Co zkusit duální investice na Binance

404m.com, 30. dubna 2022 ve 02:05:16, 7x přečteno
Zamrznul BitCoin? Co zkusit duální investice na Binance

Moje strategie na eToro je postavena vesm?s na bull market s menšími korekcemi. Pár m?síc? tak už je to celkem nuda. V?tšinu titul? prost? hodluju, sem tam n?co oto?ím. U kryptom?n je výhoda, že pokud se zam??íte pouze na tokeny/mince a nebudete sledovat jejich hodnotu ve fiat, tak je lze celkem slušn? množit. V?tšinou je to postaveno na DeFi p?ípadn? stakingu. Co ale takový BitCoin? Zajímavou možnost jak na n?m vyd?lat nabízí Binance.

Než se vrhneme na duální investice, tak stojí zmínit, že Binance nabízí prost?ednictvím t?etí strany staking BitCoin. Jedná se spíše o p?j?ení vašich $BTC t?etí stran?. Jsou zde dv? možnost:

Úroky se p?ipisují denn?, což má svou výhodu. Smysl pro Hodlery má hlavn? fixní úro?ení, bohužel limit 0,01 BTC je celkem málo. Ale zase jen držením si za dva m?síce vyd?láte 0,0001365 BTC (aktuáln? cca 5,3 USD).

Zjednodušen? m?žete v budoucnosti nakoupit anebo prodat krypto za p?edem ur?enou cenu. Podle rozdílu ceny aktuální a budoucí se ur?í navíc prémie, kterou dostanete a? už obchod prob?hne anebo ne.

Pokračování na: 404m.com

Související články

M?že za dnešní propad BTC opravdu ?ínský Evergrande?

Dneska se propadl BitCoin a na Binance na 42,5K USD. První reakce po no?ním propadu byly, že za to mohou problémy ?ínského developera…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)