M?že za dnešní propad BTC opravdu ?ínský Evergrande?

404m.com, 21. září 2021 ve 01:10:46, 3x přečteno

Dneska se propadl BitCoin a na Binance na 42,5K USD. První reakce po no?ním propadu byly, že za to mohou problémy ?ínského developera Evergrande. P?iznám se, že se mi to zas tak moc nezdálo. Na druhou stranu je pravda, že Hong Kongská burza šla p?kn? dol?, takže sebou klidn? BitCoin smést mohla. BitCoin totiž v?tšinou padá jako d?sledek n??eho. Jakmile se otev?ely evropské burzy, tak už bylo jasno. Evergrande je problém a odnesou to dneska trhy na celém sv?t?.

Evergrand (Evergrande Real Estate Group) je ob?í developer v ?ín?, který je i ?íslo 2 na místním trhu s nemovitostmi. Podílí se na více jak 1300 projektech v ?ín?, zam?stnává 200 tisíc lidí a další miliony pracovních míst jsou na nich závislý.  Spole?nost se podílí 2 % na HDP ?íny.

Spole?nost dluží 300 miliard USD, které není schopná splácet. Její korporátní dluhopisy nikdo nechce. Dokonce jejich prodej musel být kv?li propadu cen pozastaven. Od za?átku roku ztratila na Hong Kongské burze (3333.HK) p?es 80 % hodnoty.

Nikdo na západ? toho moc neví. Komu vlastn? dluží, jaká jsou ?ísla atd. Na Google tyto informace moc dohledat nešly. Pokud jste cht?li pátrat tak jedin? p?es Baidu. Proto jsem informace ?erpal o investor?, kte?í tyto informace umí dohledat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 20. – 26. zá?í 2021

Tento týden mi dala zabrat hlavn? práce. Dokonce jsem 3x šel spát p?ed p?lnocí, což se mi moc nestává :) Tém?? všechen volný ?as jsem…

Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování na eToro V. – zá?í 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)