Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

404m.com, 1. června 2021 ve 00:52:49, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Musím uznat, že oproti Fio e-broker je to úpln? n?co jiného. No v krátkosti – k základnímu poplatku jsem si n?co p?ihodil a te? to mám na hraní v mobilu místo her :)

Na to že jsem za?al 14.05, tedy zhruba v polovin? m?síce, jsem ukon?il už 34 obchod? (nákup + prodej). Otev?ených mám 51 obchod? a zadaných dalších 15 pokyn?. Pro srovnání na Fio jsem od roku 2013 ud?lal n?jakých 86 nákup? a prodej?.

A úsp?šnost. Z 34 obchod? jsem 32 v zisku. U 1 obchodu, byl to ten první, jsem špatn? nastavil stop loss a prodal pozici. U druhého jsem ehm ud?lal ob?í za?áte?nickou chybu a shortoval akcii p?ed ex-date, takže jsem musel doplatit rozdíl. Kdybych však správn? nastavil povel take profit, tak bych byl v plusu :/

Celkov? jsem v zisku za kv?ten 7 % podle mých záznam?. eToro si u m? vede ziskovost 8,13 % (nepo?ítají poplatky). V?tšina vyd?lána na kryptom?nách, n?co málo na akciích.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021

V dubnu jsem hodn? p?emýšlel co dál. V?noval jsem se studiu a snažil se p?ijít na kloub tomu co funguje, kde jsem ud?lal chyby a co bude…


Komentáře

(nezobrazuje se)