Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

404m.com, 2. května 2022 ve 23:22:27, 7x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

Duben nebyl moc veselý. Akcie jdou dol?, BitCoin se dostal pod 40K USD a s ním i zbytek krypta. Celé portfólio se mi propadlo zatím nejvíce a to o hezkých 22,39 %. Celkem jsem v dubnu uzav?el jen dv? pozice.

Vzhledem k tomu, že eToro p?ed pár m?síci snížilo minimální investici na 10 USD, tak zkouším r?zné možnosti postupného investování. Zkouším hledat zajímavé spole?nosti, které jsou hodn? volatilní a na n?co budou dob?e reagovat.

Nicmén? celkov? celá moje strategie na eToro je postavená jen na bý?ím trhu a te? když se vše propadá, tak jen holduju a ?ekám. To se mi úpln? moc nelíbí a rád bych našel n?jaký zp?sob jak profitovat ?ekn?me za všech okolností. Jist? mám dividendové portfólio na Fio, kryptom?ny jdou p?j?ovat, stakovat, m?žete poskytovat likviditu anebo t?eba využít duální investice na Binance, ale to není úpln? ono.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování na eToro VII. – listopad 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu…


Komentáře

(nezobrazuje se)