Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

404m.com, 27. ledna 2019 ve 23:07:41, 4x přečteno
Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci. debetnikarta.cz se už jednou na dAukce dražila. Bylo to v b?eznu 2013 a cena se tehdy vyšplhala na 7.167 CZK. Viz. Prodané .cz domény 25. – 31. b?ezna 2013. Tedy já už ty pravidelné ned?lní p?ehledy d?lám fakt dlouho :)

Na druhém míst? je trojznaková ver.cz prodaná v uživatelské aukci na Subreg za 2.490 CZK. Ta se také prodala už d?íve n?kolikrát. Prozatím je to její nejvyšší cena.

Je to celkem zajímavý kousek. Pokud by se použila jako v??.cz, mohl by ní být n?jaký motiva?ní anebo konspira?ní web. Ale je fakt že by to cht?l spíše IDN variantu a tuhle si podržet jako p?eklepovku.

A na t?etím míst? se nám tento týden umístila ojeta-auta.cz za 2K CZK. Prodala se na dAukce s pouhým jedním p?íhozem, což je celkem zajímavé, protože v?tšinou se tam všechno tvrd? draží. Tato doména je ukázkou, kdy je lepší používat poml?ku. Napsaná vypadá o dost lépe než ojetaauta.cz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)