Escrow ve své zpráv? poodhalil kolik pen?z se to?í v doménách

404m.com, 29. ledna 2019 ve 23:53:05, 3x přečteno
Escrow ve své zpráv? poodhalil kolik pen?z se to?í v doménách

Escrow.com je služba, která funguje jako notá?ská úschovna. Oblíbili si jí zvlášt? domaine?i. Když chcete n?komu bezpe?n? prodat doménu, tak nejd?íve pošlete peníze Escrow, ten potvrdí že peníze má a následn? m?žete p?evést doménu na nového majitele. Teprve poté, až je doména p?evedena vám Escrow pošle peníze. Bezpe?né a rychlé ;)  Vzhledem k oblíbenosti Escrow p?es n?j prote?e celkem dost pen?z za domény. V poslední zpráv? odhalil Escrow n?jaká ?ísla, která nám mohou prozradit n?co ze zákulisí prodaných domén, o kterých se nemluví.

Za?neme tím nejzajímav?jším a to jaká je celková ?ástka za prodané domény b?hem jednotlivých kvartál?. Když kouknete na graf je vid?t, že mimo 4Q 2017 ?ástka vždy p?ekro?ila 75M USD. Nap?íklad za 4Q 2018 to bylo 77M USD. Nejlepší však byl s p?ehledem 2Q 2018, kdy se prodaly domén za 97M USD.

Celkem zajímavý je i graf, kam se domény p?evád?jí. Dlouhou dobu se spekulovalo o ?ínských investorech, kte?í doslova válcují trh. Podle Escrow to tak není. Stále vede USA. Samoz?ejm? data jsou jen z Escrow. ?ínští investo?i mohou využívat jiné služby anebo aukce. Celkov?, i když s velkým odstupem, je však ?ína druhá.

Prodat doménu není jednoduché. N?které na svou chvíli ?ekají i n?kolik let. Není tak divu, že na nich ob?as n?jaký obsah vznikne. Jak ukazuje následující graf. Doména s obsahem má navíc p?idanou hodnotu. Nap?íklad v 4Q 2018 byl medián domény s obsahem 4,8K USD, bez obsahu 2,5K USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve


Komentáře

(nezobrazuje se)