XMX.com prodána za 350 BTC

404m.com, 25. srpna 2019 ve 00:43:49, 3x přečteno

?ínský doménový investor Kassey Lee prodal trojznakovou doménu XMX.com za 350 BTC zakladateli spole?nosti XMAX Foundation Hong Yu. Spole?nost stojí za kryptom?nou XMX coins, která se obchoduje na mnoha burzách kryptom?n.

Hong Yu se pochlubil koupí 10. ?ervence 2019 na sociální síti Weibo. K samotnému obchodu došlo 28. b?ezna 2018, kdy se BitCoin prodával za zhruba 11K USD/kus. Kassey Lee tak odhaduje cenu domény na 3,9M USD. Mimochodem jedná se tak o nejdražší prodanou doménu za BitCoiny.

Pokud bychom p?ipustili, že BitCoin je reálná m?na a p?epo?et 350 BTC je skute?n? roven 3,9M USD, tak by se XMX.com stala druhou nejdražší trojznakovou .com doménou. Za?adila by se za sex.com, která byla prodána za 13M USD. ZA XMX.com by pak byla na t?etím míst? ice.com s cenou 3,5M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. srpna

Vypadá to že prázdniny nakonec ude?ili naplno, což se vzhledem k 2 m?sí?ní expira?ní dob? dalo o?ekávat. Tento týden se prodalo jen 14 .cz…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)