V zá?í se prodalo 7 domén se slovem eth

404m.com, 16. října 2021 ve 00:32:06, 1x přečteno

V se stala opravdu zajímavá v?c. Prodalo se celkem sedm domén se slovem ETH na r?zných doménových koncovkách. Celkem je známo 16 prodej?, kde vede eth.com prodaná v roce 2017 za 2M USD.

ETH je zkratkou pro Ethereum, což je s p?ehledem druhá nejv?tší kryptom?na po BitCoin (BTC) s market cap 452 miliard USD. BitCoin má aktuáln? 1.156 miliard USD. Ethereum p?inesla do sv?ta kryptom?n takzvané chytré kontrakty (smart contracts), díky kterým je možné zapsat do blockchain v podstat? kus kódu. Koncept programovatelné virtuální m?ny otev?el možnosti úpln? novému odv?tí decentralizovaných financí (DeFi). Je to velké, dá se na tom hodn? vyd?lat a nejlepší je, že DeFi teprve za?íná. Jak ?ekl tv?rce Ethereum Vitalik Buterin, to nejlepší co p?inesou chytré kontrakty ješt? nikdo zatím nevymyslel :)

V každém p?ípad? o ETH se velice zajímají velcí investo?i. N?kte?í mu dokonce dávají p?ednost p?ed BTC. Nicmén? je to otázkou teprve posledních m?síc?, kdy se za?ínají ozývat hlasy profesionálních investor?, že správné kryptoportfólio by m?lo být 60/40 (BTC/ETH). Prost? teprve te? se na ETH zam??uje více pozornost investi?ního sv?ta. Možná i to vedlo k zvýšenému zájmu o domény ETH.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 17. ?íjna 2021

Tento týden se objevil jen jeden zajímavý prodej a to domény cvak.cz, která se po 23 p?íhozech vydražila za 2,7K CZK. Doména již byla…

Pár větších prodejů posledních dnů

V domainingu se točí pořád slušné peníze a za posledních pár dnů se prodalo pár kousků, které by rozhodně stáli za to zmínit. Přeci…

Jak prodává Mike Mann domny v roce 2018

Mike Mann vlastní stovky tisíc domén. V?tšinu z nich si m?žete koupit na jeho webu DomainMarket.com. Prodává domény od pár set do stovek…


Komentáře

(nezobrazuje se)