IZ.com prodána za 625K USD

404m.com, 16. dubna 2021 ve 00:02:31, 0x přečteno

P?ed pár dny byl potvrzen prodej dvouznakové .com domény IZ.com za 625K USD. Kupcem je známý registrátor domén a poskytovatel hostingu Namecheap. M?lo by se jednat o první oficiáln? prodanou dvouznakovou doménu za tento rok. Poslední podobná doména se prodala p?ed více jak rokem. Jednalo se o OA.com a cena byla 554K EUR.

Namecheap potvrdil koupi domény spole?n? s Poke.com za 150K USD. Prozatím jsou na nich parkovací stránky, ale Namecheap je chce v budoucnu využít. Jak získali IZ.com není známo, ale poke.com byla koupena p?es SEDO.

Namecheap má ve svém portfóliu více zajímavých kousk?, nap?íklad Cluster.com, Visual.com, Spaceship.com anebo Validation.com. Trochu otázkou je pro? je kupuje. Nap?íklad GoDaddy kupuje zajímavé domény ve velkém a má je na prodej. Jejich portfólio za?átkem roku 2020 ?ítalo 350 tisíc domén a ú?etní hodnota byla 148,1M USD. Pro akreditovaného registrátora velikosti Namecheap m?že být vlastní doménové portfólio zajímavou investicí. Mají dostatek dat o doménách, vlastnících a p?ípadn? je mohou i chytat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

Spole?nost ironSource  odhalila cenu, kterou zaplatila za dvopísmennou doménu is.com ve vypln?ném formulá?i pro americkou komisi pro cenné…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)