Prodané .cz domény 19. – 25. srpna

404m.com, 25. srpna 2019 ve 11:20:51, 5x přečteno

Vypadá to že prázdniny nakonec ude?ili naplno, což se vzhledem k 2 m?sí?ní expira?ní dob? dalo o?ekávat. Tento týden se prodalo jen 14 .cz domén za celkovou cenu 4.850 CZK.

Nejdražší doménou byla zase.cz, který se po 9 p?íhozech vyšplhala na 1.250 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. První záznam o domén? je z roku 2013, kdy na ní bylo z?ejm? p?esm?rování na stránky firem, které platí za imprese. Takto byla využívána až do roku 2018, kdy expirovala a byla smazána. Podle Marketing Miner na doménu vede 45 odkaz? z 5 domén. ?eska ani anglická wikipedie pro slovo zase nemá žádný význam. Na firmy.cz jsem také nenašel žádnou firmu s touto zkratkou. Hmm? ????

Tento týden za zmínku ur?it? stojí prodej domény XMX.com za 350 Bitcoin?. V dob? prodeje to bylo cca 3,9M USD. Jedná se o nejdražší prodanou doménu za BTC, možná i jednu z nejdražších položek, která za kryptom?nu bitcoin kdy byla prodána. Kdo sledujete kryptom?ny tak m?žete do komentá?? potvrdit anebo vyvrátit :)

Zajímavý je i p?íb?h další trojznakové domény EXL.com, kterou domainer b?hem 4 m?síc? oto?il s 400 % ziskem. Vyd?lal na tom 40K USD. Zkusil jsem projít i data z doménového rejst?íku a dohledat pár rychlých prodej? se ziskem.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25.srpna

Když se dívám seznam prodaných domén za tento týden, tak to vypadá že prázdninová krize odezněla. dAukce hlásí prodej 57 domén v…

Prodané .cz domény 19. – 25. b?ezna

Doména zemanka.cz už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na prázdný hosting. Od roku 1998 se na ní nacházela jednoduchá prezentace…

Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména ?eských aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná ude?ili naplno prázdniny anebo prost?…


Komentáře

(nezobrazuje se)