Wedos spustil vlastní registraci nTLD

404m.com, 17. září 2020 ve 00:11:06, 3x přečteno

Dnes ve ve?erních hodinách se na Twitter profilu nejv?tší hostingové spole?nosti u nás objevila první nabídka nTLD. Bylo to trochu p?ekvapení, protože jsme spíše o?ekávali n?jakou super slevovou akci, jak to má ve zvyku. Místo toho Wedos uvedl na ?eský trh doménu .gay.

Dnes v 17:00 byla spušt?na volná registrace .gay domén pro všechny. Jako akreditovaný registrátor se nám poda?ilo vše stihnout p?ipravit a tak máte možnost si jí u nás zaregistrovat. Tak schváln? kdo jako první si v ?R po?ídí svou .gay doménu :)https://t.co/tMSFo7Jh12 pic.twitter.com/5nlq6gpMKc

Doména .gay dnes (16.09.2020) v 17:00 p?ešla do fáze General Availability, tedy volné registrace pro všechny. Doménu bylo možné si za zvýšený registra?ní poplatek zakoupit už d?íve v rámci Early Access Period. Více o domén? .gay se dozvíte v ?lánku P?ichází doména .gay.

Wedos získal ICANN akreditaci už v b?eznu 2020, jako teprve druhá ?eská spole?nost. První je už od roku 2010 Gransy s.r.o. (Subreg), p?es kterého registruje gTLD a nTLD ?ada ?eských spole?ností. K tomu abyste mohli registrovat nTLD a gTLD však ICANN akreditace nesta?í. Musíte také domluvit akreditaci a podepsat smlouvu s registry jednotlivých domén. Dále je pot?eba na vše p?ipravit sv?j systém. Nap?íklad provozovat vlastní whois anebo bezpe?n? zálohovat data související s doménami u t?etí strany, kterou protistrana uznává. Je s tím spousta práce. Ostatn? Wedos tohle vše p?ipravit trvalo tém?? 6 m?síc?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2020

Zaznamenali jsme podvodné emaily, které mohou snadno vyvolat falešný dojem, že byly odeslány naší spole?ností, a vylákat od uživatel? heslo…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…

Na oslavu rozjedu registrace nTLD rozdává WEDOS 1000 domén .fun zdarma

Wedos spustil registraci nTLD minulý týden. Jako akreditovaný ICANN registrátor má p?ímo smlouvy s jednotlivými registry, takže si m?že…


Komentáře

(nezobrazuje se)