Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

404m.com, 19. prosince 2019 ve 23:37:54, 103x přečteno
Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017 jich bylo tém?? 29,5M. Ovšem pak jejich po?et za?al postupn? klesat.

A?koliv nTLD (domén prvního ?ádu) postupn? p?ibývá, tak jejich ?ísla siln? ovliv?ují r?zné marketingové kampan?, které registrátor?m umož?ují domény na první rok registrovat za velmi nízké ceny. V?tšina nTLD je hodn? drahých, takže si majitelé dob?e rozmyslí jestli doménu stojí za to registrovat anebo ne. Celá ekosystém nTLD je tímto trendem velmi siln? ovlivn?ný, ?asto to ve?ejnost chápe i jako ur?itý podraz, jak prodat domény za hodn? pen?z. P?eci jen když už na domén? n?co vytvo?íte tak se vám moc nechce migrovat kv?li pár desítkám dolar? navíc.

nTLD je podle statistik ntldstats.com celkem 1203. ?ást však ješt? není možné registrovat anebo o to nestojí samotný registr – cht?jí domény používat jen pro svou pot?ebu. K dispozici je necelých 700 nTLD, které si m?žete registrovat. Ovšem jen 8 z nich má více než 1 milion registrací, 18  má více jak 1% podílu na trhu (300K+),  Pouze 30 nTLD má p?es 100K registrací.

Jinými slovy jen relativn? pár nTLD se hromadn? používá, v?tšinou jsou to práv? ty, kde investovat registr do reklamy a marketingu. Na druhou stranu jsou tu i výjimky, jako je t?eba doména .blog. Tu vlastní Automattic (stojí za WordPress.com) a díky své pozici na trhu jí propaguje mezi svými uživateli pom?rn? nenásilnou formou. Celkem je jich registrovaných 197K a jen 30 % je parkovaných. nTLD má pr?m?r 52 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

Registr Radix v?era 06.02.2019 oznámil, že jeho druhá doména .site, p?ekonala milník 1M registrovaných domén. .site pat?ila v roce 2018 mezi…

Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení…

Po?et domén .com dosáhl 125M

Na konci ledna 2016 ohlásil Verisign, správce domény .com, celkový po?et 125 milion? registrovaných .com domén (v tento okamžik 125.112.577).…


Komentáře

(nezobrazuje se)