Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2020

cn130.com, 9. října 2020 ve 02:19:03, 5x přečteno

Zaznamenali jsme podvodné emaily, které mohou snadno vyvolat falešný dojem, že byly odeslány naší spole?ností, a vylákat od uživatel? heslo nebo ?íslo kreditky. Bu?te proto obez?etní, a jestliže jste takový e-mail obdrželi, pošlete nám jej prosím na helpdesk@active24.cz pic.twitter.com/ja2CkIIDOA

BlueBoard v ?ijovém newsletteru upozornil na nový vzhled webu, zavedení automatického navyšování tarif? (doposud provád?li ru?n?) a možnost zapnout dvoufaktorové p?ihlášení (heslo + SMS kód).

V druhé polovin? m?síce potrápil Forpsi phishing. Tento p?ípad však není ojedin?lí a setkáváme se s podobnými pokusy pravideln? i u ostatních spole?ností. Je t?eba být opravdu obez?etný. V pochybných emailech na nic neklikat a kontrolovat vše p?es administraci. Pom?že i podvodné emaily hlásit podpo?e hostingu. Dokáží jednat rychle a n?komu m?žete zachránit peníze a nervy.

No a pak to p?išlo. 14.2020 byl proveden kybernetický útok na spole?nost Gransy, který doslova zlikvidoval ?ást jejich virtuální infrastruktury a museli jí postavit znovu. Pokud jste u Subregu m?li jen domény a nic dalšího, tak se vás to nijak nedotklo. Jen jste je n?jakou dobu nemohli spravovat. Pokud i DNS, tak už to bylo vážné a hosting u Station znamenal i 7 dní 10 hodin 18 minut výpadek. Oficiální vyjád?ení spole?nost zve?ejnila koncem m?síce na svém blogu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2020

Active24 jako šestí (20.10) upozornili na zranitelnost Nette. Útoky blokovali na úrovni WAF (Web application firewall) a všem zákazník?m…


Komentáře

(nezobrazuje se)