Wedos p?ekonal metu 400 tisíc spravovaných domén

404m.com, 23. prosince 2020 ve 00:33:16, 4x přečteno
Wedos p?ekonal metu 400 tisíc spravovaných domén

Wedos je tu s námi už 10 let. Akreditovaným registrátorem .cz domén je od 06.08.2010 a .eu domén od 17.08.2010. ICANN akreditaci získal Wedos v b?eznu 2020. S ní m?že podepsat smlouvu s registry gTLD a nTLD. V sou?asné dob? registruje zhruba 40 nTLD p?ímo, ovšem gTLD ješt? ne. Ty stále registruje i prodlužuje p?es spole?nost Ascio. Ovšem jedná už s Verisign o registrátorství.

Pro Wedos jsou domény velmi silný marketingový nástroj už od za?átku. Jejich cenu se snaží držet co nejníže. P?vodn? tento marketing byl spojován s myšlenkou “Domény jsou nutnost a nem?lo by se za n? platit n?co navíc.” pozd?ji to p?ešlo na “Garantujeme vždy nákupní ceny za registraci i prodloužení.” Tato taktika je pro Wedos drahá. Na doménách totiž vždy prod?lává. Jednak jsou tam p?ímé náklady jako poplatky registr?m, poplatky bankám a pak i nep?ímé spojené t?eba se zákaznickou podporou, vedení DNS zdarma atd.

Nicmén? v??ím, že domény zdarma m?ly velký vliv na to, kde Wedos je. Tedy jasnou hostingovou jedni?kou na ?eském trhu. V sou?tu hostuje více .cz domén, než 2., 3. a 4. konkurenti v po?adí dohromady.

Dlouho jsme si myslel, že velkou roli na jeho úsp?chu mají  .cz domény zdarma k webhostingu. Nicmén? ty v ?íjnu byly nahrazeny nTLD a .eu a na grafu n?jaké oslabení anebo úbytek není vid?t. Co se týká propadu v ?íjnu, tak se jedná o dopad zm?n pravidel expirace .cz domén, kdy expirovali zárove? s expira?ní dobou 60 a 90 dn?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

?eský Hosting, respektive spole?nost THINline s.r.o., se za?átkem b?ezna stala akreditovaným registrátorem .cz domén. V?era (05.08.2020) mezi…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co…

Odchyt domén se zřejmě prodraží

Přibližně před hodinou se na FB stránkách Subreg objevil příspěvek o zdražování speciální registrace. Pokud si budete chtít nechat…


Komentáře

(nezobrazuje se)