Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

cn130.com, 18. června 2021 ve 01:59:47, 0x přečteno

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména .eu na 10 let za 10 EUR. P?ijde mi škoda, že tuto akci d?lají jedni a ti samí. Akreditovaných registrátor? .eu domén tu máme hodn?. Navíc kdo si koupí .eu doménu na 10 let a k tomu webhosting, tak m?že být celkem bonitní klient, co se pár let zdrží.

HostingSolutions spustili sv?j provozní systém. Dávají 10 % na Cloud a VPS a 20 % na hostingy. Provize je i z prodloužení u všeho s výjimkou základních webhosting?.

OneBit akci .eu doménu na 10 let za 10 EUR pojal pasivn?. Na sociální sít? napsali, že pokud jí chcete tak jim máte napsat na email. Už asi ani nepamatuji, kdy jsem n?kdy n?co objednával emailem ????

VSHosting publikovali p?íb?h migrace Lékárna.cz z 3 fyzických server? a 41 virtuálních na Kubernetes. Škoda že v ?lánku není více technických detail?. V??ím že by to hodn? lidí zaujalo.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2021

Je zajímavé, že na špi?ce v po?tu registrací jsou dv? cizí firmy. Ascio Technologies inc. poskytuje registrátorské služby mnoha hosting?m,…


Komentáře

(nezobrazuje se)