Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

cn130.com, 14. března 2020 ve 14:53:01, 0x přečteno
Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co zásadního chybí, tak se omlouvám, p?ípadn? dejte v?d?t do komentá??.

Active 24 se pochlubily, že jejich WAF (Web application firewall) zablokoval tisíce pokus? o ukradení dat z DB uživatel? WordPress, kte?í používají plugin Duplicator. O den pozd?ji problémový plugin všech zákazník?m sami aktualizovali. Pokud by n?kdo totiž útok upravil, jejich WAF by jej nemusel zachytit.

18 000 – O tolik domén se vám momentáln? staráme. P?evádíme, prodlužujeme, hlídáme expiraci, p?esm?rováváme, parkujeme zdarma. Sdružujeme na fakturu do jedné platby, chcete-li. #Blueboard?ísla

Na závažnou bezpe?nostní chybu pluginu ThemeGrill Demo Importer upozornil jako druhý (18.2, +1 den od prvních útok?) BlueBoard. Všechny zákazníky s tímto pluginem rychle obeslali emailem.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2018

Active 24 zavedli dvoufaktorovou autorizaci p?ihlášení a to pomocí jednorázových ?íselných hesel, která si necháte poslat na mobil (do…


Komentáře

(nezobrazuje se)