?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

404m.com, 7. srpna 2020 ve 00:40:52, 3x přečteno
?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

?eský Hosting, respektive spole?nost THINline s.r.o., se za?átkem b?ezna stala akreditovaným registrátorem .cz domén. V?era (05.08.2020) mezi 14:00 a 15:00 p?evedly domény svých zákazník? pod sv?j nový registrátorský ú?et. Jednalo se o více jak 28 tisíc .cz domén. Celkem pod správou THINline s.r.o. (REG-THINLINE) je momentáln? 29.939 .cz domén. Nový registrátor se tak hned dostal na 9. místo.

?eský Hosting m?l domény u spole?nosti General Registry. Tu koupil Internet CZ (Forpsi) a v listopadu 2019 p?evedl jejich 69 tisíc .cz domén k sob? a jako první registrátor p?ekonal metu 300K .cz domén s po?tem 319.253 .cz domén. Tím se stal se slušným náskokem 59K .cz domén nejv?tším registrátorem .cz domén.

I když odchodem ?eského Hostingu Internet CZ p?išel o 28K .cz domén, stále má oproti svému nejv?tšímu konkurentovi spole?nosti Wedos náskok o více jak 17K .cz domén. Aktuální stav k 05.08.2020 vypadá následovn?:

Zkusil jsem posledních 6 m?síc? dát do grafu. ?erven? je Internet CZ a mod?e Wedos. Te?kovan? jsou 7 denní pr?m?ry. Na grafu je vid?t trend a vliv koronakrize. Více se registrovaly domény. Te? už je trend spíše klesající. Wedos tedy roste rychleji než Internet CZ. Otázkou je jestli bude post nejv?tšího registrátora Wedos chtít znovu získat rychle anebo tomu nechá pr?b?h. Ob? spole?nosti na .cz doménách p?ímo nevyd?lávají. Interent CZ se spíše zam??uje v propagaci (sociální sít?, mailing) na nTLD. Wedos získal ICANN akreditaci a chce nTLD za?adit do své nabídky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2020

BlueBoard zkusil akci .cz doména za  1 CZK ke každé objednávce webhostingu do konce srpna. Bohužel nejsem schopný zjistit efektivnost této…

Prodané .cz domény 3. – 9. srpna

Nejdražší domény se tento týden prodaly na Subreg. Jedná se o coolbydleni.cz a cool-bydleni.cz. Nový majitel za každou z nich zaplatil 1500…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na


Komentáře

(nezobrazuje se)