WEDOS získal ICANN akreditaci

cn130.com, 27. března 2020 ve 01:32:01, 4x přečteno

Nejoblíben?jší ?eský webhosting (alespo? co do po?tu hostovaných .cz domén) se minulý týden na sociálních sítích pochlubil, že získal ICANN akreditaci. Nic jim tak už nestojí v cest?, aby oslovili registry gTLD a nTLD a mohli za?ít nabízet nové domény jako akreditovaný registrátor. Vzhledem k obchodnímu modelu Wedos se tak m?žeme t?šit hlavn? na lepší ceny.

Když se na ?eském trhu objevil Wedos moc lidí nev??ilo, že by se jednou mohl stát jedni?kou na trhu. Agresivní marketing, velkorysé parametry služeb, nízké ceny, snaha o maximální automatizaci však zafungovala. Postupn? si razil cestu až na vrchol. Tedy alespo? co do po?tu hostovaných .cz domén. Jako registrátor .cz domén byl na vrcholu jen pár m?síc?, než ?íslo dva (Internet CZ) koupilo ?íslo sedm (General Registry) a spojili se v jedno. Te? si bude muset Wedos chvilku po?kat, než smaže náskok 59 tisíc domén, o které je Internet CZ + GR p?edb?hl. Vlastn? už to je jen 52 tisíc.

Pro? to zmi?uji. Wedos zásadn? zm?nil trh s doménami. P?išel totiž s myšlenkou, že doména je jen nezbytným dopl?kem pro hosting, proto je bude prodávat bez marže. Tento trend mu vydržel dodnes. Zárove? jak jeho dosah rostl, tak donutil konkurenci vzdát se tu?ných marží za registraci a prodlužování domén. Cena .cz domén, tak u v?tšiny registrátor? kopíruje nákupní cenu 145 CZK. N?kte?í je dokonce prodávají i pod cenou. Naopak domény, které Wedos v nabídce nemá, tak se prodávají se slušnou marží. Možná i proto, te? hostingy tak tla?í nTLD.

Tomu by však mohl být konec. Wedos s ICANN akreditací pom?rn? snadno dosáhne na nTLD, které se stávají v ?R stále oblíben?jšími. Navíc spole?nosti stojící za nTLD jak ukázala historie jsou ochotné jít do šílených akcí, viz. t?eba .xyz a jejich rozdávání domén zdarma. Wedos p?esn? tohle bude um?t využít a popravd? se hodn? t?ším co vymyslí. T?eba si kone?n? už n?jakou nTLD koupím ????

Pokračování na: cn130.com

Související články

?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

?eský Hosting, respektive spole?nost THINline s.r.o., se za?átkem b?ezna stala akreditovaným registrátorem .cz domén. V?era (05.08.2020) mezi…

Spole?nost Gransy (Subreg) ukon?ila ?lenství v komo?e registrátor? CZ.NIC – “Bez politika?ení je to jen zápis v databázi”

Když jsem nedávno našel na stránkách CZ.NIC v novinkách “Spole?nost Gransy ukon?ila ?lenství ve sdružení CZ.NIC”, tak m? to celkem…

ICANN schválil neomezené zdražování .org domén

ICANN postupn? ruší regulace blokují zdražování domén. Naposledy to byla koncem minulého roku doména .com, kterou má ve správ? Verisign.…


Komentáře

(nezobrazuje se)