Vyhledáva? Duck Duck Go dosáhl 9 miliard hledání v roce 2018

404m.com, 6. ledna 2019 ve 01:42:18, 2x přečteno
Vyhledáva? Duck Duck Go dosáhl 9 miliard hledání v roce 2018

Vyhledáva? Duck Duck Go je známý tím, že nijak nesleduje aktivitu svých uživatel?. V podstat? na tom má postavenou i své PR – neukládáme vaše osobní data, nepronásleduje vás naše reklama, neprodáváme vaše osobní data. Do zna?né míry jim to funguje a v jistých skupinách je za to hodn? oblíbený.

Vyhledáva? Duck Duck Go byl založen v roce 2008 práv? s ú?elem ochránit soukromí uživatel?. Když v roce 2013 Edward Snowden vynesl ven informace o ?innosti NSA a sb?ru informací, tak se Duck Duck Go dostal více do pov?domí a jeho návšt?vnost vzrostla o 90 %. Od zá?í 2014 je jako volitelný vyhledáva? v Safari (Apple), od listopadu 2014 ve Firefox a od b?ezna 2016 je základním vyhledáva?em Tor Browser. Dále je známí tím že p?i hledání preferuje zhruba 400 ov??ených zdroj? jako je nap?íklad Wikipedie. N?které zdrojové kódy vyhledáva?e jsou open source.

Tento rok hrd? oznámili tv?rci Duck Duck Go na Twitter že p?ekonali hranici 9 miliard hledání za rok 2018. Pro srovnání v roce 2014 m?l Google 1200 miliard hledání, tedy 133x více. Dnes to bude samoz?ejm? více, protože prim hrají mobilní telefony a tam vede Android.

Znamená tedy úsp?ch Duck Duck Go n?co? Tím jak roste a ukazuje hez?í ?ísla, tak se o n?j více budou zajímat média, zvlášt? s každou další kauzou úniku dat. Takže m?že r?st dál.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google vládne v USA vyhledávání a jeho pozice je nejsiln?jší jaká kdy byla

Podle Digital Marketing Report za Q3 2018 od spole?nosti Merkle narostl meziro?n? po?et návšt?v z organického hledání v USA z Google o 9 %. V…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Po?et domén .com dosáhl 125M

Na konci ledna 2016 ohlásil Verisign, správce domény .com, celkový po?et 125 milion? registrovaných .com domén (v tento okamžik 125.112.577).…


Komentáře

(nezobrazuje se)