Ahrefs se pustil do vývoje vlastního internetového vyhledáva?e

404m.com, 30. března 2019 ve 13:24:28, 8x přečteno
Ahrefs se pustil do vývoje vlastního internetového vyhledáva?e

Bylo nespo?et pokus? o vytvo?ení dalšího internetového vyhledáva?e. Zkoušeli to už mnozí, ale nevzpomínám si, že by to n?kdy byla spole?nost stojící za jedním z nejznám?jším analytickým nástrojem na zp?tné odkazy na sv?t?. Má šanci Ahrefs Pte. Ltd. usp?t a ukousnout si alespo? jednotky procent trhu anebo snad jednou konkurovat Google?

V roce 2011 vydala spole?nost Ahrefs první verzi svého nástroje Site Explore. V této dob? nebylo na trhu analýzy zp?tných odkaz? moc konkurence a tak se rozhodli toho využít. Rok p?ed oficiálním spušt?ním probíhali p?ípravy systému, intenzivní crawlování internetových stránek a jejich analýza. B?hem n?kolik m?síc? se Site Explorer stal velice oblíbeným nástrojem a za pár let možná i nejoblíben?jším v?bec.

Ahref za?ínali se šesti servery v clusteru. Te? mají ob?í systém o výkonu 60 tetraflop?, který poskytuje 38 tisíc procesor?. V jejich databází se nachází 3 triliony URL s 12 triliony odkazy. Každý den jejich roboti projdou 6 miliard stránek na 200 milionech doménách. P?itom zvládnout aktualizovat index každých 15 minut. Data zabírají 30 tisíc TB. Pro srovnání Google zvládne jen 3x tolik.

Mnoho lidí v??í že databáze odkaz? Ahrefs je stejn? velká jako ta Google, sámi by dokázali spo?ítat bývalý Google Page Rank. Ahrefs zkoušeli n?kolik rank?, které p?evzali nejen lidi ze SEO ale i domaine?i. V sou?asné dob? už je k dat?m pouze placený p?ístup.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak začínal Objevit.cz

Rozhodl jsem se trochu oživit 404m.com. Jednou za čas publikuji článek, který nebude mnou psaný, ale někoho kdo na internetu udělal něco…

Už rok tu s námi bude Gutenberg zvykli jste si?

Nový editor Gutenberg dorazil do WordPress s aktualuzací 5.0, která vyšla 6. prosince 2018. Rozpoutal hodn? diskuze jak v úzké komunit?…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)