Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

404m.com, 4. ledna 2019 ve 17:40:25, 1x přečteno
Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právovlastnit. A práv? to se týká Velké Británie, jejichž ob?ané si odhlasovali vystoupení z EU, obecn? nazývaný také jako brexit. K tomu dojde 29. b?ezna 2019 p?esn? o p?lnoci tamního ?asu.

Podle kvartální zprávy EURid (Q3/2018) drží obyvatelé Velké Británie celkem 273.060 .eu domén. ?ást z nich už se s tím smí?ila. Oproti Q3/2017 poklesl po?et domén ve Velké Británii o 10 %.

P?iznám se že jsem doufal, že by EURid mohl ud?lat n?jakou výjimku anebo p?ehodnotil pravidla. T?eba .eu by mohla být i pro oficiální ?ekatele a bývalé ?leny anebo rovnou jí nechat pro všechny státy Evropy. Jak to však vypadá, tak se EURid zachová stejn? tvrd? jako zbytek EU. Respektive Evropská Komise pro komunika?ní sít?, obsah a technologie vydala 28. b?ezna 2018 zprávu „WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON .EU DOMAIN NAMES“ a v se p?ímo píše.

As of the withdrawal date, undertakings and organisations that are established in theUnited Kingdom but not in the EU and natural persons who reside in the UnitedKingdom will no longer be eligible to register .eu domain names or, if they are .euregistrants, to renew .eu domain names registered before the withdrawal date.Accredited .eu Registrars will not be entitled to process any request for the registration ofor for renewing registrations of .eu domain names by those undertakings, organisationsand persons.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie kv?li Brexit p?ijdou o své EU domény

Evropská Komise upozornila EURid, že spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie nebudou mít nárok držet .eu domény, poté co jejich zem?…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

.app trhla rekord v sunrise period

Nový nTLD .app od Google poko?ila rekord v po?tu registrací v sunrise period domény .porn z roku 2012. V zónovém souboru se objevilo celkem 3.068…


Komentáře

(nezobrazuje se)